535
VARRO VOOGLAID

Miks ma kandideerin Riigikokku?

Otsustasin kandideerida, et aidata kaasa tõsisele konservatiivsele pöördele Eestis. Peamiselt on minu otsuse taustaks tunnetatud kohustus mitte jääda Eesti jaoks kriitilisel ajal pelgalt kõrvaltvaatajaks ja arvustajaks, vaid võtta otsustajate ringi kuuludes rohkem vastutust.

Mida tahan riigi valitsemises muuta?

Riigikogu liikmeks saades tahan seista selle eest, et Eestis hakataks suhtuma põhiseadusesse tõsiselt. Põhiseadust peab käsitlema kohustusliku standardi, mitte pelgalt soovitusliku juhisena. Tõsiselt tuleb suhtuda nii rahvusriikluse, riikliku iseseisvuse, demokraatia kui ka õigusriikluse ideaalidesse. Eriliselt oluliseks pean seda, et riigivõimu teostades ei taganetaks austusest kodanike põhiseaduslike õiguste ja vabaduste vastu. Soovin seista vaba ja õiglase riigikorralduse eest, kus riigivõim sekkub kodanike ellu nii vähe kui võimalik ja kus kodanikud võtavad ise oma elu eest vastutuse. Eesti peab olema riik, mis austab ühiskonna moraalseid aluseid, hoidub ülereguleerimisest, liigsest maksustamisest ja põhjendamatust salastamisest, võitleb täie tõsidusega korruptsiooniga, austab Eesti loodust meie ühise elukeskkonna ja rahvusliku rikkusena, seab nii energia- kui ka julgeolekupoliitikas esikohale oma rahva heaolu ning pingutab eriliselt selle nimel, et tagada laste kui meie ühiskonna kõige nõrgemate liikmete kaitse.

Mida pean oma suurimateks saavutusteks?

Ilmselt pean suurimaks saavutuseks oma perekonda, mis on ühtlasi suurim väärtus minu elus. Kuna elame perekonnavaenulikul ajal, on noorelt abiellumine, paljulapselise pere loomine ja selle tervena hoidmine tõsine väljakutse, ent ka suure õnne allikas. Lisaks sellele pean oma elutööks osalemist Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) kui tõelise riigivõimust sõltumatu kodanikuühenduse rajamises ja selle juhtimist viimase 10 aasta vältel.

Milline on minu ettevalmistus tööks Riigikogu liikmena?

Hariduselt olen jurist. Bakalaureuseastmes õppisin õigusteadust Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas (2003), magistriõpingud lõpetasin aga Helsingi Ülikooli õigusteaduskonnas (2004). Seal samas jätkasin ka doktoriõpinguid, mis on paraku lõpetamata. Õigusteadust olen mitte ainult pikalt õppinud, vaid ka seda õpetanud – töötasin aastaid Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas lektorina, vastutades muu hulgas õiguse filosoofia ning õiguse ja eetika kursuste eest. Oluliseks osaks sellest tööst oli põhjalik süvenemine vaba ja õiglase ühiskonna aluspõhimõtete tähendusse. Nende samade põhimõtete eest olen viimased 10 aastat Eesti ühiskonnas seisnud ka SAPTK töös. 

Isiklikku

Olen kristlane, täpsemalt katoliiklane, ning lähtun oma isiklikus elus ja ühiskondlikus tegevuses kiriku õpetuse põhimõtetest. Kevadel tähistame koos abikaasaga 20. abielu aastapäeva. Meil on 8 last, kellest vanim õpib Tartu Ülikoolis 1. kursusel õigusteadust, noorim saab kevadel 2-aastaseks.

Lisainfot minu seisukohtade kohta leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee.

© 2024 EKRE