616
VALMAR HAAVA

Valmar Haava: „Valitsemine peab tulema rahvale lähemale“

Valmar Haava on Viljandimaal kahe põllumajandusettevõtte omanik ja juht: Kärstna Vili OÜ ja Baltic Barley OÜ. Ta on aktiivne kogukonnaaktivist ja MTÜ Kohaliku Elu Edendamise üks juhatuse liikmetest. Ta on aastaid toetanud mitmesuguste kogukonnaürituste toimumist ning neid ka ise korraldanud.

Haava liitus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga 2016. aastal sooviga muuta kohalike elanike mured Viljandi vallas kuuldavamaks. Päras seda on ta kuulunud mitmel korral EKRE Järva- ja Viljandimaa ringkonna juhatusse. 

Valmar Haava valiti viimastel kohalike omavalitsuste valimistel Viljandi vallavolikogu liikmeks; kogutud toetushäälte (350) poolest oli ta kõigi kandidaatide arvestuses teisel kohal. Ta osaleb aktiivselt Viljandi vallavolikogu töös, kuuludes revisjonikomisjoni ning eelarve- ja majanduskomisjoni. Lisaks on ta EKRE Viljandi valla osakonna juhatuse liige ning Viljandi vallavolikogu EKRE fraktsiooni esimees.

Rohkem hoolimist

Valmar Haava kandideerib Riigikokku, sest lähtub vanasõnast „Kus häda näed laita, seal tule ja aita“. Tema sõnul on praegu näha, kuidas valitsus ei suuda juhtida riiki nii, et oleks tagatud Eesti inimeste heaolu. 
„Meie väike riik peab arvestama kõigi inimestega ja me peame suutma tagada normaalse elu ja elutingimused nii vanale kui ka noorele. Samuti peame hoolima ettevõtjatest, kes meie riigis toimetavad. Meie riik ei tohi lähtuda kitsa ringi huvidest ja kodanikena on meil õigus saada kvaliteetseid teenuseid, olgu selleks kas arstiabi või haridus.“

Valmar Haava leiab, et riigi valitsemises tuleb muuta suhtumist oma inimestesse. „Investeeringuid tuleb teha ka maapiirkondadesse, mitte ainult linnadesse. Valitsemine peab tulema mitu sammu lähemale rahvale. Me ei tohi suhelda rahvaga ainult teleri kaudu. Valitsuses olles tuleb leida aega ka ringi liikumiseks ning rahvaga suhtlemiseks. Valitsemise juures tuleb muuta ka seda, et poliitikud lõpetaksid tsirkuse Riigikogus ja näitaks inimestele eeskuju viisakuse ja mõistlikkusega.“

Parem elukvaliteet ja riigi julgeolek

Haava jaoks on oluline, et iga inimest oleks kuulda ja igaühe arvamust võetaks arvesse. Ta peab oluliseks, et maksumaksja raha kasutataks õiglaselt ja läbipaistvalt. Ta seisab ka maakoolide püsimajäämise eest ja peab oluliseks sõiduteede korrashoidu. „Olen veendunud, et EKRE ridades suudame tugeva koostööga tagada inimestele parema elukvaliteedi ja toimetuleku ning riigile parema julgeoleku,“ ütleb Valmar Haava.

 

 

© 2024 EKRE