560
VALDO TÕNISSOO

Valdo Tõnissoo: „Seisan ausa ja õiglase õigussüsteemi taasloomise ja targa majandamise eest

Jurist ja ökonomist Valdo Tõnissoo on ekspert õiguse, rahanduse ja rahvusvaheliste majandussuhete valdkonnas. Ta on elupõline tallinlane, õppinud õigusteadust ja tööstuse planeerimist ning kaitsnud akadeemilise kraadi rahvusvaheliste majandussuhete erialal. 

Tõnissoo on töötanud nii riiklikes kui ka eraettevõtetes, teeninud korrakaitseorganite ridades ja tegelenud majanduskuritegude uurimisega. Lisaks on ta elanud välisriikides, tegelenud seal ettevõtlusega ja osalenud rahvusvaheliste organisatsioonide töös (IOM). Ta on Tallinna linnavolikogu õiguskomisjoni liige, EKRE Lasnamäe osakonna aseesimees, Ida-Tallinna Ringkonna juhatuse liige ja EKRE majandustoimkonna liige. Tõnissoo on abielus ja nelja lapse isa.

Eesti vajab konservatiivide valitsust

Valdo Tõnissoo leiab, et Eesti praegusel nn progressiivsel liberaalsel nomenklatuuril on kujunenud veendumus, nagu ei kuuluks riik mitte rahvale, vaid võimul olevale valitsusele.

„Paljud probleemid Eesti ühiskonnas tulenevad sellest, et rahvale püütakse ennaktempos maha müüa ja peale suruda kõikvõimalikke liberaalseid väärtusi. Eesti rahvas on aga valdavalt konservatiivne. Järgmine, uus valitsus peab olema rahvuslik, konservatiivne, stabiilne, s.t mitte elust enesest ette tormav,“ ütleb Tõnissoo.

Põhiseadusest tuleb kinni pidada

Ta osutab, et Eesti riigivalitsemises eksisteerivad kaks tuumikprobleemi, mis on omavahel seotud. „Esimene on rahvuslik püsimajäämine ja teine võimu legitiimsuse kahanemine. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on ainus poliitiline jõud, kes hoolib inimeste põhiseaduslikest õigustest ja võitleb nendest kinnipidamise eest,“ ütleb Tõnissoo.

„EKRE hoiak on  konstruktiivselt kriitiline ühiskondlikku ja majanduslikku heaolu ja arengut ohustavate, takistavate tegevuste suhtes. Me seisame ausa ja õiglase õigussüsteemi taasloomise ja targa majandamise eest.“

© 2024 EKRE