601
VALDO HELMELAID

Valdo Helmelaid – kauaaegne diplomaat, kes ei tahtnud keeta eestivaenulikku eurosuppi

Valdo Helmelaid on kauaaegne diplomaat ja praegune Tapa vallavanem. Ta lõpetas 1998. aastal Sisekaitseakadeemia ja 1999. aastal Eesti Diplomaatide Kooli. 1999-2015 töötas ta välisministeeriumi erinevates osakondades diplomaadina, samuti Eesti Vabariigi saatkondades – Moskvas poliitikadiplomaadina ning Kopenhaagenis ja Pekingis konsulina. Välissuhtlus oli tema töö sisuks ka Päästeametis aastatel 2016-2020. 2020. aasta lõpus oli ta siseministeeriumis minister Alar Lanemani nõunik. Pärast 2021. aasta kohalikke valimisi valiti ta ametisse Tapa vallavanemana. Ta on abielus ja paljulapseline isa.

Eelistab eestlusel põhinevat valitsemist

Valdo Helmelaid liitus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga 2019. aastal, sest nagu ta ise ütleb: „See, mida ma diplomaadi ja ametnikuna köögipoolelt nägin, selle „supi“ keetmine Tallinnas ja Brüsselis,  tõstatas üha sagedamini küsimuse, miks me riigina nii käitume. Eriti valdkondades, millega ma diplomaaditööst johtuvalt kõige tihedamalt seotud olin – välismaalastepoliitika ja migratsioon, Schengeni reeglid. Langetati allaheitlikke, mitte riigi ja rahvuse huvidest lähtuvaid otsuseid, vaid kummastavatest uusideoloogiatest lähtuvaid poliitikaotsused. Eestluse ja eesti keele säilimise asemel tegeldi pseudoprobleemidega ja tekitati uusi ja ohtlikke tendentse libaliberaalse migratsioonipoliitika kaudu.“

Helmelaid osutab, et EKRE oli ainuke erakond, kes destruktiivsusele vastu seisis ja mõistlikke lahendusi pakkus. 
„Liitusin, et tegeleda poliitikaga aktiivselt, sest nagu käibetõde nendib: kui sa ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Nägin, et mul on oma senise avaliku sektori kogemuse ja teadmiste põhjalt võimalik panustada eestlusel ja konservatiivsel maailmavaatel põhinevasse valitsemisse,“ ütleb Helmelaid, kes on erakondlikus liinis praegu Tapa valla osakonna liige ja Lääne-Virumaa ringkonna juhatuse liige. 2020-2021 oli ta üks kommentaatoritest Kesk-Eesti Tre Raadio saates „Rahvakabinet“, praegu võib tema häält kuulda sama raadiojaama Virumaa sagedusel kostvas EKRE vestlussaates „Vaba sõna“.

Veerandsada aastat avalikus sektoris

Soov seista Eestit, eestlust ja meie eluviisi esikohale seadvate otsuste eest on Valdo Helmelaidi eesmärgiks ka 2023. aasta Riigikogu valimistel. Talle on olulised üksikisiku vabadus ja vastutus, eraelu puutumatus, valikuvabadus, vaba meedia, apoliitiline ning tõhus korrakaitse- ja justiitssüsteem. Samas tuleb tema sõnul seista vastu imporditud ideoloogiatele, lapsehoidjariigi tekkimisele, libaliberaalsusele, eesti keele avalikust ruumist ja asjaajamisest tõrjumisele ning Eesti konkurentsivõime kahjustamisele.

„Tulenevalt enda taustast saan Riigikogus tõhusaimalt panustada välis- ja Euroopa Liidu asjadesse ning vallavanema kogemusest johtuvalt regionaalpoliitika valdkonda. Usun, et minu veerandsajandi pikkune avaliku sektori kogemus on väärt ressurss,“ märgib ta.
Vaata lisaks: www.facebook.com/valdo.helmelaid 

© 2024 EKRE