648
UNO KASKPEIT

Uno Kaskpeit – sõjaväestatud piirivalve ja hariduse väärtustamise eest   

Valgamaa mees Uno Kaskpeit on endine Piirivalvekolledži direktor ja praegune Riigikogu liige. Tema südameasjaks on anda Eesti piirivalvele tagasi riigikaitsevõimekus. „Taastada tuleb piirivalve kaitseväeline väljaõpe ning kriisiolukorra tekkides piirivalve üleminek kaitseringkondade alluvusse, et tekiks ühtne riigikaitse süsteem,“ ütleb Uno.

„Võib-olla mõne Euroopa Liidu keskel asuva riigi piirivalvel ei pea olema riigikaitselisi ülesandeid, aga Eestil on välispiir Venemaaga. Kui vaadata ajalugu ja hetkeolukorda, siis hädad tulevad meile ikka Venemaa poolt.“

Rohkem õpetajaid Kagu-Eestisse

Samuti leiab Kaskpeit, et riik peab rohkem väärtustama õpetajate tööd, motiveerima nende töötamist, töö jätkamist ja tööle asumist Kagu-Eestisse. „Ei tohi unustada ka lasteaiaõpetajaid, kelle sissetulek sõltub omavalitsuse võimekusest ning ka siin peab riik tulema appi ja toetama lasteaiaõpetajate palga tõstmist,“ ütleb ta.

Uno Kaskpeit alustas piirivalveteenistust 1990. aastal Remniku õppekeskuses. 1992 sai temast Valga piirivalvepiirkonna ülem ning 1998 roteeriti ta Tallinna Piirivalveameti piiriosakonna ülemaks. 2006. aastal sai temast Piirivalvekolledži direktor ja 2008. aastal, mil Piirivalve lükati riigikaitse süsteemist välja, riputas ta mundri varna ja läks erru. Ta on lõpetanud Sisekaitseakadeemia piirivalve eriala, Soome Riigikaitse Kõrgkooli, Eesti kaitseväe juhtkonna erikursuse ning omab Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistrikraadi organisatsioonikäitumise erialal. 

Muudame Lõuna-Eesti noorte jaoks atraktiivsemaks

„Olen olnud nii Piirivalvekolledži direktor kui ka kutseõpetaja ja väärtustan kutseharidust – piirivalve kutseõpet. Mistahes ametikohal töötamise aluseks on kompetents, mis on saavutatud teadmisi, oskusi, kogemusi ja hoiakuid ühendades. Selleks, et Lõuna-Eesti oleks noortele atraktiivne, tuleb soodustada piirkonna kutsekoolide ja kompetentsikeskuste koostööd ettevõtete ja avaliku sektoriga,“ ütleb ta. 

Uno Kaskpeit on Eesti Eruohvitseride Kogu, Eesti Piirivalve Ohvitseride Kogu ja Lõunapiiriohvitseride Kogu ja Eesti Jahimeeste Seltsi liige. Ta on abielus, tal on poeg ja tütar ning viis imearmast lapselast.
 

© 2024 EKRE