626
ÜLLE ROSIN

Ülle Rosin seisab kohaliku elu edendamise ja maaelu säilimise eest

Ülle Rosin on lõpetanud Tartu Ülikool majandusteaduskonna. 1992. aastast tegeleb ta pereettevõtlusega. 2000. aastal liitus ta EKRE eelkäija Rahvaliiduga. Praegu on Rosin erakonna Tartu- ja Jõgevamaa ringkonna juhatuse liige, Mustvee osakonna esimees ja EKRE volikogu liige. 

Aktiivne volikogu esimees 

Alates 2020. aastast on Ülle Rosin Mustvee vallavolikogu esimees. Ühtlasi on ta Mustvee lasteaia hoolekogu liige, Tartu Maakohtu rahvakohtunik, Eesti Linnade ja Valdade liidu volikogu liige, SA Mustvee Tervis nõukogu esimees, SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu liige ning Kasepää Külaseltsi liige. Ta on abielus, tütre ema ja vanaema.  

Ülle Rosina jaoks on tähtis eesti keele, kultuuri ja hariduse säilimine, samuti seisab ta kohaliku elu edendamise- ja maaelu säilimise eest. „Kõigile lastele peaks olema tagatud lasteaiakoht ning alghariduse ja põhihariduse omandamine võimalikult kodu lähedal. Pean vajalikuks muuta gümnaasiumihariduse rahastamise mudelit, et maakohas oleks kodu lähedal võimalik omandada gümnaasiumiharidus,” ütleb ta.
 
Samuti peab ta vajalikuks arendada KIK-i toel vee- ja kanalisatsioonitaristut Peipsi äärsetes valdades.

 

© 2024 EKRE