544
RIHO RAUSMA

Riho Rausma: „Rahvastiku väljavahetamine tuleb peatada”

Riho Rausma on põline tallinlane, kes on töötanud muusiku, kultuuritöötaja ja helirežissöörina. Praegu helindab ta Eesti Pimedate Raamatukogus audioraamatuid. 

EKRE-ga liitumisest alates 2013. aastal on ta vedanud erakonna Põhja-Tallinna osakonda ja suhelnud paljude inimestega. Seega tunnetab ta väga hästi, millised probleemid vajavad riigi tasandil lahendamist.

Rohkem võimalusi noortele, elamisväärne elu eakatele

„Kõige rohkem paneb muretsema suur väljaränne majanduslikel põhjustel ja immigratsioon, mis mitte ei asenda lahkunud tööjõudu, vaid toob riigile lisakulusid ja viib lõpuks rahvastiku väljavahetamiseni. Selline Eesti ei ole rahvusriigina jätkusuutlik. Kahjuks aitab niisugusele suundumusele kaasa ka riigi nõrk integratsioonipoliitika,” ütleb Riho Rausma.

„Erilist tähelepanu vajab töö noortega, mis tagaks neile võimalused ja majandusliku aluspõhja eneseteostuseks oma kodumaal. Kultuuripoliitikal on eriti oluline koht noorte maailmavaate kujundamisel.”

Rausma leiab, et senisest rohkem peab riik tegelema ka eakatele elamisväärse elu tagamisega.

Riho Rausma on abielus ja kolme täiskasvanud poja isa.

© 2023 EKRE