605
RIHO BREIVEL

Riho Breivel – rahva valitsetud ja hästi kaitstud riigi eest!

Riho Breivel on Ida-Virumaal suurte teenetega mees. 1991. aastal alustas ta piirivalves karjääri Ida-Virumaa piirkonna ülemana ja tõusis 2006. aastal Eesti piirivalve staabiülemaks. Pärast sõjaväelise karjääri lõppu oli ta Ida-Viru maavanem ja Toila kooli direktor. Viimased neli aastat on Riho Breivel olnud Riigikogu liige, seal on ta võidelnud eelkõige Eesti riigikaitse tugevdamise eest. Ta on läbinud Soome kindralstaabiakadeemia erikursuse ja omandanud organisatsioonikäitumise magistrikraadi Tallinna Ülikoolis. Peale selle tuntakse Breivelit ka kirgliku jahimehe ning muusikuna.

Rohkem rahvahääletusi

Järgmises Riigikogus tahab ta seista vastu kõikidele tegevustele, mis on suunatud eestluse – meie rahvuse ja meie väärtuste – nõrgendamisele. Riho Breiveli jaoks on oluline, et riik on kaitstud ja et riiki valitseb rahvas, seda mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. Ta leiab, et Eesti kodanikud peavad rahvahääletuste ja rahvaalgatuste kaudu saama otsustada, kes ja kuidas valitseb, seda nii kohalikul kui ka riigi tasandil. 
„Kodanike tahe on aluseks, kui palju ja millistel tingimustel oleme valmis võõrustama kolmandatest riikidest saabujaid. Muu hulgas peab kodanikkond saama otsustada, kes on riigipea ehk president,“ ütleb ta.

Sõjaväeline piirivalve

Riho Breivel liitus EKRE-ga, et taastada 2000. aastate keskel kaotatud sõjaväeline piirivalve. Riigikaitse tugevdamisse suhtub ta printsipiaalselt ja kompromissitult. „Ilma tõhusa riigikaitse ülesehitamiseta ei ole ka muudel kuludel Eesti riigi säilimise seisukohalt mõtet. Kui kaovad piirid, kaob piirivalve kaob rahva vabadus,“ ütleb Breivel, märkides et sõjaväeline piirivalve tuleks taastada Soome eeskujul.

Breiveli sõnul tuleks seadusega sätestada piirivalve riigikaitseline ülesanne ja viia piirivalvurite väljaõpe programmidesse samuti sisse sõjaväeline baasõpe. Taastada tuleks ka piirivalvekolledž, luua väljaõpetatud piirivalve toetusreserv ning võtta arvele kõik piirivalve teenistuses olnud endised piirivalvurid ja määrata nad teenistusreservi.

Eestikeelne õpe

Riho Breiveli sõnul on oluline võidelda eestluse kestmise eest Ida-Virumaal. Selleks tuleb vältimatult suurendada riigi kohalolekut Ida-Viru regioonis. „Erilist tähelepanu tuleb pöörata eestikeelse õppe edendamisele. See tähendab eestikeelset õpet lasteaiast alates. Õpetajate leidmiseks tuleb tõsta nende palka veelgi. Samuti tuleb leida viis, kuidas muuta pedagoogilisel tööl olevate inimeste hoiakud riigiteadlikumaks,“ märgib ta. „Oluline on viia Ida-Virumaa koolidesse sisse isamaaline kasvatus ja riigikaitsekursused.“

Samuti peab Breivel oluliseks, et riik ei loobuks loodusressursside keskkonnasõbralikust kasutamisest. „Ka infrastruktuuri väljaehitamisega tuleb meie piirkonnas edasi minna, sealhulgas Tallinna–Narva maantee täies mahus neljarealikseks ehitamisega.“

 

© 2024 EKRE