573
RENE KOKK

Rene Kokk: „Valitsus tuleb panna teenima Eesti riigi ja rahva huve“

Endine keskkonnaminister ja praegune Riigikogu liige Rene Kokk kandideerib parlamenti sooviga jätkata tööd Eesti paremaks muutmisel.

„Tahame jõuda selleni, et riigivalitsemisel väärtustataks majandust, eesti kultuuri ja inimesi. Valitsus tuleb panna teenima Eesti riigi ja rahva huve,“ ütleb Kokk. „Kui vaatame EKRE tegevust viimase kaheksa aasta jooksu, saame nentida, et meie erakond on seisnud Eesti riigi ja rahva püsimise ning hea käekäigu eest, seda kinnitab ka inimeste toetus. 2015. aasta Riigikogu valimistel sai EKRE seitse mandaati, järgmistel valimistel 2019. aastal juba 19 mandaati. Toetuse suurenemine ei tule tühjalt kohalt, vaid on märk sellest, et EKRE on seisnud õigete põhimõtete eest.“

Rene Kokk seisab selle eest, et oleks tagatud Eesti kui rahvusriigi püsimine ja meie ettevõtluse areng ning rahvusliku jõukuse kasv. „Kui EKRE oli valitsuses, siis toetasime maaelu, metsandust ja majandust, et eestlane jääks oma maa peremeheks. Toon keskkonnaministri ametiajast ühe konkreetse saavutusena välja Tartus endisel Raadi sõjaväelennuväljal laiutanud ligikaudu 15 miljoni rehvi purustamise ja taaskasutusse suunamise. Lahendus ei tulnud kergelt, aga sihikindla töö tulemusena sai häbiplekk likvideeritud,“ ütleb ta.

Tunneb maaelu ja majandust

Rene Kokk on hariduselt majandusala inimene. Ta lõpetas Kehtna Kõrgema Põllumajanduskooli maa-ehituse eriala esimese lennu. Edasi õppis ta Eesti Maaülikoolis ettevõtluse ja ökonoomika erialal. Need teadmised on osutunud vajalikuks nii ettevõtluses, Riigikogus kui ka tegevuses keskkonnaministrina.

Kokk astus EKRE liikmeks 2014. aastal ning sellest ajast peale on ta olnud tegev erakonna struktuuri erinevatel tasanditel. Ta oli 2015. aastal Rapla EKRE osakonna loomise juures ja on selle juht ka praegu. Ta on kuulunud Harju- ja Raplamaa ringkonna juhatusse Raplamaa poole aseesimehena. Ta on ka EKRE keskjuhatuse liige.

2017. aasta kohalikel valmistel sai Rene Kokast Rapla vallavolikogu liige ja volikogu esimees. 2021. aasta KOV valimiste järel täidab ta Rapla vallavolikogu aseesimehe kohustusi. Ta on vabaabielus ja kahe tütre isa, kellest üks käib viimast aastat lasteaias ja teine õpib põhikooli astme teises klassis. Rene Kokk on Kaitseliidu Rapla maleva liige ja rühmaülem.,

© 2024 EKRE