578
RAUL SIEM

Raul Siem: „Rohkem sõnaõigust kohalikele kogukondadele!“

Raul Siem on Raasiku vallavanem ja Rae vallavolikogu liige. Enne seda töötas ta vabariigi väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaministrina. Ta on üle 20 aasta tegelenud õigusvaldkonnas ja avalikus sektoris tippjuhtimisega. Tööalane tegevus on olnud mitmekülgne: uute lahenduste looja Maksu- ja Tolliametis, julgeoleku tagaja Tallinna Vangla asedirektorina, lisaks riiklikult oluliste transiidikoridoride ja IT projektide elluviimine. Tal on nii riigikaitseline kui ka õigusalane kõrgharidus. Siem on pereisa, tal on armastatud abikaasa ja kolm poega.

E-valimisi tuleb auditeerida

Raul Siem juhib tähelepanu, et Eesti riik kasutab seadusandliku ja sellest tuleneva täidesaatva võimu moodustamiseks valimisinstrumenti, mille turvalisust ei ole keegi sõltumatult ja terviklikult hinnanud – e-valimisi. 

„EKRE valitsuses olemise ajal jõudsin välja kuulutada rahvusvahelise hanke sõltumatute ekspertide leidmiseks e-valimise tervikliku turvalisuse kontrollimiseks. Paraku kuulutas uus valitsus pärast meie valitsuse kukkumist selle hanke ettearvatult nurjunuks. Kuni tänaseni pole nimetatud valimissüsteemi osas viidud läbi ei sissemurdmisteste ega ka lähtekoodi läbivaatust. See on otsene oht riigi julgeolekule. Soovin viia alustatu lõpuni. Seisan selle eest, et see julgeolekuoht saaks likvideeritud,“ ütleb Siem. 

Kristlikud väärtused

Kui soovime olla kristliku traditsiooniga riik ja rahvas ning kanda kristlikke väärtusi, siis ei piisa üksnes sellele vargsi mõtlemisest, vaid tuleb ka vastavalt käituda,“ ütleb Siem.
 
„Seisan selle eest, et teeksime seadusandlikul tasandil senisest tihedamat koostööd riigi kristlike kirikute ühendusega. Leiame tõhusamaid lahendusi, kuidas toetada traditsiooniliste pereväärtuste hoidmist, pühakodade säilimist ning koguduste panust ühiskondlikku ellu. Korraldame usulise teadlikkuse suurendamist usundiõpetuse tundide kaudu meie üldhariduskoolides,“ ütleb Siem.
  
„Eesti rahvuse säilimiseks loome noortele peredele, üksikemadele ja naistele toetusmudeli, mis annab kindlustunde laste sünnitamiseks, kasvatamiseks või poolelijäänud haridustee jätkamiseks. Loome õiguslikud instrumendid, mis võimaldavad kristlikel kirikutel rahaliselt toime tulla.“  

Tugev omavalitsus

Raul Siem ütleb, et iga eestlane on tähtis. „Elujõuline ja tugev kohalik kogukond on maasool ja riigi vundament. See tähendab kohalikke töökohti, elementaarseid teenuseid ja inimeste väärikat toimetulekut. Seisan selle eest, et kohalikud omavalitsused muutuksid tugevamaks nii rahaliselt kui ka otsustuspädevuselt. Kohalikul omavalitsusel peab olema senisest enam sõnaõigust kõikide kohalikku elu puudutavate ja sellega seotud küsimuste üle otsustamisel ja piisav tulubaas nende otsuste elluviimiseks. Usun, et rahva ühtsus ja vennaarm aitavad meil taas suureks sirguda,“ ütleb ta. 

© 2024 EKRE