565
RAIVO PÕHJAKIVI

Raivo Põhjakivi: „Elektri hind tuleb alla tuua”

Raivo Põhjakivi on Tallinna Tehnikaülikooli mehhaanikainseneriharidusega ettevõtja, kelle peres on rahvuslus ja eestlaseks olemine alati tähtsal kohal olnud. Ta on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Lääne-Tallinna ringkonna juhatuse liige. Alates 2021. aasta kohalikest valimistest on ta ka Tallinna linnavolikogu liige, kuuludes linnavara komisjoni koosseisu. Ta on abielus ja tal on kaks last.

Riik peab kriisis appi tulema

Ettevõtjana tunneb Raivo Põhjakivi muret Eesti majanduse pärast. „Utoopilised elektri ja muude energiakandjate hinnad ja sellega kaasnev inflatsioon on pannud Eesti ettevõtted väga raskesse seisu. Konkurentsivõime halveneb ja paljud ettevõtted on sunnitud uksed sulgema. See aga tähendab töökohtade kadu ja inimeste vaesumist, mis omakorda puudutab igat Eesti elanikku,” ütleb Raivo Põhjakivi.  

„Elektri hind tuleb alla tuua lahkumisega röövellikult elektribörsilt ja CO2 kvoodisüsteemist. Ka teiste energiakandjate hinnad saab maksulangetuste abil allapoole tuua. Riik saab majanduskriisis toetada oma ettevõtjaid nii maksulangetuste kui ka riiklike tellimustega.”

Põhjakivi tunneb muret ka eesti rahva püsimajäämise pärast omal maal. „Viimastel aastatel on kiirenenud immigratsioon slaavi ja Aasia riikidest. Sel aastal on aga Eestisse saabunud Narva linna jagu sõjapõgenikke nii Ukrainast kui ka Venemaalt. Eesti keelega on juba paljudes kohtades raske või võimatu hakkama saada. Kiiresti tuleb sulgeda piirid ja kehtestada piirikontroll nii ida- kui ka lõunapiiril. Tuleb taastada sõjaväestatud piirivalve eraldiseisva organisatsioonina, piirata vene keele kasutamist avalikus ruumis ja riigiasutustes, suunata erakorraliselt raha haridussüsteemi eesti keele õpetajate koolitamiseks ja luua eeldused eestikeelsele õppele üleminekuks,” ütleb ta.

Alusväärtuste murendamisele tuleb vastu hakata

Põhjakivi nendib, et järjest jõulisemalt on riigis hakatud murendama ühiskonna alusväärtusi, iseseisvuse, õigusriikluse, demokraatia ja rahvusriikluse põhimõtteid ja perekonna institutsiooni. 
„Euroopa Liidust saabuvad uued seadused ja määrused nõuavad mitmete väärtuste ümberhindamist. Sellele tuleb riiklikul tasemel vastu hakata ja meile kahjulike või meie väärtushinnangutega vastuollu minevate seaduste täitmisest tuleb keelduda. Samuti peame ennast distantseerima kõike pea peale pööravast rohepöördest.”

 

© 2024 EKRE