554
PRIIT WILLBACH

Priit Willbach: „Majanduspoliitika aluseks peab olema rahvuslik majandusmudel“

Priit Willbach on ehitusinsener, ehitusteadlane, õppejõud, tehnikateaduste doktor, ettevõtja, sporditegelane ja poliitik.

Ta lõpetas 1976. aastal Tallinna Tehnikaülikooli (TPI) ehitusinsenerina, töötas Tallinna linnavalitsuse erinevates valdkondades üle 20 aasta ning puutus ettevõtjana kokku nii tsiviilehituse kui ka infrastruktuuri objektidega. Muu hulgas projekteeris ta Muhu ja mandri vahelise sillaühenduse.

Kogenud omavalitsustegelane

Poliitilist tegevust alustas Willbach 1996. aastal. Ta oli Tallinna volikogu esimees, Tallinna linnapea ja abilinnapea. Tema eestvedamisel ja juhtimisel valmis 2001. aastal Saku Suurhall ja selle kõrval asuvad tennisekeskus ja jäähall. Willbach oli pikalt Eesti Korvpalliliidu ja Eesti Jäähokiliidu president. 
Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusteadlase ja õppejõu-professorina on ta uurinud Eesti kohalike materjalide laialdasemat kasutamist teedeehituses ja sillaehituses ning toonud välja betoonteede rajamise vajalikkuse vabariigis.

Priit Willbach on abielus, perekonnas on kolm last ja kaheksa lapselast.


Priit Willbach leiab, et tänane majandus- ja julgeolekuolukord toob teravalt esile möödalaskmised Eesti majanduspoliitikas. „Majanduspoliitika aluseks peab olema Eesti riiklike ja rahvuslike majanduslike huvide järgimine, mitte kollaboratsionistlik EL-i juhiste, suuniste ja globalismi huvide kõige halvemate põhimõtete järgimine. Nüüd, kus on alanud konkurentsitu võitlus odavama toorme hankimise ja turgude pärast, peab majanduspoliitika aluseks olema nn rahvuslik majandusmudel.  Esmaseks peab saama Eesti riigi ja rahva vajaduste rahuldamine ja alles seejärel ressursside või toodangu kasumlik eksport. Selline majandusmudel toetub kohalike maavarade ja loodusressursside ratsionaalsele ja keskkonnasõbralikule kasutamisele,“ ütleb Willbach.

Odav elektrihind tagab konkurentsivõime

„Energiapoliitika abil saab Eesti muuta riigiks, kus energiahind on stabiilne ja Euroopa üks odavamaid. Ainult odava energia hinna abil saame taastada soodsa, atraktiivse ja jätkusuutliku ettevõtluskliima ning konkurentsivõime.“

Willbach on ühtlasi seisukohal, et Eesti majanduse teeks konkurentsivõimelisemaks toimiv transpordisüsteem ja kvaliteetne teehoid.

„Korras teed ja tänavad on liikuvuse ja juurdepääsu ning liiklusohutuse tagamise vastuvaidlematuks tingimuseks. Eesti teehoiu aluseks peab saama uuenenud tehnopoliitika ja vajaduspõhine rahastamine. Toetan teehoiu rahastamise otsustavat suurendamist. Riikliku ehitusprogrammi raames ehitame valmis neljarealised põhimaanteed 

© 2024 EKRE