610
PRIIT KAMA

Priit Kama: „Meie elukvaliteeti tõstva maavara kaevandamist ei tohi lõpetada“ 

Priit Kama on 2021. aastast alates Jõhvi vallavolikogu asendusliige ja Jõhvi valla maaelukomisjoni esimees. Ta võtab vabatahtlikuna osa Kaitseliidu tegevusest, et toetada Eesti riigi julgeolekut. 

Ta ütleb, et tundis soovi kandideerida Riigikogu valimistel, sest tööstusvaldkonnas töötades tahab ta toetada Ida-Virumaa ühe suurima tööstusettevõtte püsimist, töökohtade säilimist ja uute loomist.

Põlevkivi väärtus

„Energiajulgeoleku tagamiseks tuleb juba praegu investeerida juhitava energia tootmisse ja tehnoloogia arengusse, et püüda kinni süsihappegaas (CO2) ja väärindada põlevkivi. Eestil ei ole praegu veel teisi alternatiive ja nende teostamine on väga pikk ja kulukas protsess,“ ütleb Kama. 

„Usun, et minu teadmised ja kogemused selles valdkonnas on olulise tähtsusega. Tean, milline on põlevkivi väärtus praegu ja ka tulevikus. Oskan hinnata tulevaste põlvede töökohtade olemasolu ja hoida järglasi meie piirkonnas. Elanike sotsiaalmajanduslik olukord, energiavaldkond ja põlevkivi tulevik peab olema jätkusuutlik. Järjest on tunda hirmu, pettumust ja lõhesid ühiskonnas, millest ei saa mööda vaadata. Tehtud on läbimõtlemata otsuseid, mis toovad kasu mõningatele poliitikutele, kuid ei vii meid edasi. Meie elukvaliteeti tõstva maavara kaevandamist ei tohi lõpetada.“

Priit Kama peab oluliseks, et kõigile Eesti inimestele oleks tagatud võrdne ligipääs avalikele teenustele. „Kokkuvõtlikult öeldes tahan Riigikogu kandidaadi ja võimaliku Ida-Virumaa saadikuna seista piirkonna patrioodina inimeste heaolu eest,“ ütleb ta.

Priit Kama peab oluliseks traditsioonilisi pereväärtusi, ta on abielus ja kolme lapse isa.

 

© 2024 EKRE