557
PIRET KOLLO

Piret Kollo: „EKRE on ainus poliitiline jõud, kes hoolib põhiseadusest“ 

Lasteaiaõpetaja Piret Kollo kandideerib Riigikokku Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas, sest usub rahvuskonservatiivsesse maailmavaatesse.

„EKRE on ainus poliitiline jõud, kes hoolib põhiseaduslikest õigustest ja võitleb eesti keele ja riigikaitse tõhustamise eest. Kõiki suuremaid muutusi saab teha valitsuses olles,“ nendib Piret Kollo.

Konservatiivid tagavad eesti kultuuriruumi püsimise

Kollo juhib tähelepanu, et põhikooli riiklikus õppekavas on ühiskonna alusväärtustena nimetatud üldinimlikke väärtusi nagu ausus, hoolivus, aukartus elu ees, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu, samuti on nimetatud ühiskondlikke väärtusi nagu vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism jne. 

„Eesti hariduse ekspertrühmad on samuti rääkinud vajadusest sellise alusharidus-, teadus-, keele- ja noortepoliitika järele, mis peaks toetama ja edendama Eesti inimeste heaolu, ühiskondlikku sidusust, kultuuri jätkusuutlikkust ning Eesti riigi ja rahva vaimset ja majanduslikku õitsengut. Oleks tore, kui haridusmaastik selliseks ükskord ka areneks,“ ütleb Piret Kollo, kelle sõnul on konservatiivid valitsuses võimelised viima ellu eelpoolekirjeldatud eesmärgid, et tagada eestikeelne haridus ja eesti kultuuriruumi püsimine.

Vabatahtlik töö laste ja noortega

Piret Kollo on Lasnamäe elanik aastast 1973, õppinud lasteaiaõpetajaks, tegevusjuhendajaks ja huvijuhiks. Lisaks igapäevatööle on ta aastaid tegelenud vabatahtliku laste- ja noorte juhendajana, seda nii Kaitseliidu noortejuhi kui ka lastelaagrite ja ürituste korraldajana. Õpetaja- ja juhendajatööd on ta teinud 38 aastat. Piret Kollo on kahe lapse ema. Ta kuulub EKRE Ida-Tallinna ringkonda ja on aktiivne

© 2024 EKRE