588
PEETER KRALL

Peeter Krall: „Pööre riigi valitsemises on hädavajalik“ 

Kohusetunne isamaa ees viis Peeter Kralli Eesti taasiseseisvumisel riigiteenistusse, kus ta tegutses järgmised kaks aastakümmet. Ta tõusis vanglaametnikust justiitsministeeriumi nõunikuks. 

Krallil on kaks kõrgharidust, üks Sisekaitseakadeemiast ja teiseks on bakalaureusekraad usuteaduses, mille talle omistas Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline seminar.  

Pärast lahkumist riigiteenistusest 2010. aastal tegi ta oma elus olulise pöörde ja pühendus vaimulikule teenimisele, olles järgmised kümme aastat kirikuõpetajaks EELK Läänemaa kogudustes. 

Praegu on Peeter Krall EELK emeriitõpetaja ja üks Eesti Evangeelse Vennastekoguduse vanemaist. Ta panustab oma energiat ka elukohajärgse palvemaja tegemistesse. 

Juba teist valimisperioodi järjest on ta tegev Saue vallavolikogu komisjonides. EKRE juurde tõi teda konservatiivne maailmavaade. Ta alustas oma tegevust erakonnas toonase Nissi osakonna asutajana ja pärast haldusreformi Saue osakonna aseesimehena, lisaks on ta kuulunud korduvalt ka erakonna volikogusse.

Suveräänsuse ning toimetuleku eest

EKRE saadikuna soovib ta anda oma parima Eesti suveräänsuse hoidmiseks ja meie põlisrahvale inimväärse toimetuleku ja jätkusuutlikkuse tagamiseks. 

Oma tugevateks külgedeks peab ta sihikindlust püstitatud eesmärkide saavutamisel ning kristlikule eetikale tuginevat põhimõttekindlust maailmavaatelistes küsimustes.

„Jagan arusaama, et oleme neid mõlemaid lõplikult kaotamas, seda juhul kui rahvas sellega vaikimisi lepib, nagu praeguseni on olnud. Pean hädavajalikuks olulist pööret riigi valitsemises, mis seaks valitsuse prioriteetideks mitte globalistlikud huvid, vaid meie rahva elulised huvid ja vajadused,“ ütleb Peeter Krall.

© 2024 EKRE