635
MERLE KIVEST

Merle Kivest: „Eesti peab saama paigaks, kus kohalike elanike elujärg paraneb, mitte ei halvene“

Merle Kivest on tartlane, kes on omandanud sotsiaalpedagoogi eriala ja kellel on magistrikraad sotsiaaltöös. Ta alustas sotsiaaltöötajana tööd Tartu linnavalitsuses 1994. aastal ning tal on olnud võimalus tegutseda sotsiaalhoolekandes taasiseseisvunud Eesti algusaegadest saadik. 
Kivest teab oma kogemusest, et riik ei ole suutnud 30 aasta jooksul lahendada ühiskonna kõige tõsisemat sotsiaalprobleemi – leevendada vaesust ja parandada inimeste toimetulekut. „Viimasel aastal on aga inimeste toimetulek hinnatõusude tõttu veelgi vähenenud ning riik ei ole midagi tõsiselt ette võtnud,“ ütleb ta. 

Sotsiaalteenused kättesaadavamaks!

Kahekümne aasta pikkune hoolekande korraldamise ja kolmeteistkümne aasta pikkune sotsiaaltööteenistuse juhtimise kogemus Tartu linnavalitsuses andis talle tõuke kandideerida Tartu linnavolikokku. Ta sai linnakodanike toetuse ja 2021. aasta oktoobrist on ta linnavolikogu liige ja sotsiaalkomisjoni aseesimees. Oma igapäevatööd teeb ta praegu rehabilitatsiooniasutuses Varajase Kaasamise Keskus OÜ. Lisaks on ta Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Tartu linna ringkonna aseesimees. Ta on olnud abielus 28 aastat, peres on kaks poega.

Merle Kivest kandideerib Riigikokku eesmärgiga rakendada oma oskused ja kogemused Eesti inimeste teenistusse. Tema sooviks on, et Eesti saaks paigaks, kus kohalike elanike elujärg mitte ei halvene, vaid paraneb, kus väärtustatakse meie lapsi, meie perekondi ja ettevõtteid ja kus oleks tagatud, et Eesti jääb alles.

„Näen, et Riigikogus on vähe sotsiaalvaldkonna spetsialiste. Samas on see valdkond nii riigi kui ka omavalitsuse tasandil üks mahukamaid. Projektipõhine hoolekande arengu suunamine Euroopa Liidu poolt ei ole lahendanud meie olulisemaid sotsiaalprobleeme ning sotsiaalteenuste kättesaadavus üle Eesti on endiselt seinast seina,” ütleb Merle Kivest.

Riik peab tagama äraelamise

„Leian, et vaesuse leevendamine ei peaks olema mitte sotsiaalhoolekande teema, vaid meie inimestele peaks olema tagatud äraelamine piisavate sissetulekutega, seda nii miinimumpalgaga tööle asumisel kui ka töövõimetuse tuvastamisel. Madalad maksud ja taskukohased hinnad peaksid olema riigi eesmärk elanike toimetuleku parandamisel ja turvatunde tagamisel.” 

Merle Kivesti sõnul tuleb tegelda ka sisserände piiramise, otsedemokraatia juurutamise, riigikaitse tugevdamise ja õigussüsteemi parandamisega. „Tuleb mõelda järjepidevalt sellele, millises Eestis tahame tulevikus elada. Rahvuskonservatiivse poliitika ja tugeva ühiskonna alustalaks on hästi toimetulev perekond, seetõttu tuleb riigil luua parimad tingimused perede toimetulekuks, et Eesti riik jääks kestma.“

© 2024 EKRE