582
MATTI SILLA

Matti Silla – Inglismaal aeronautika inseneriks õppinud ettevõtja

Mati Silla on sündinud 1992. aastal Keilas, lõpetanud Saue Gümnaasiumi ja seejärel Liverpooli ülikooli aeronautika inseneri erialal (MEng). Ta on töötanud mehitamata õhusõidukite valdkonnas ning Eesti Lennuakadeemia õppejõuna, kus luges aineid aerodünaamikast teoreetilise mehaanikani. Praegu tegeleb ta eraettevõtlusega lennunduses, mille sisuks on propellerite tootmine mehitamata õhusõidukitele. 

Poliitikasse suundus ta 2021. aastal, kui kandideeris kohalike omavalitsuste valimistel EKRE ridades ning osutuks valituks Saue vallavolikokku. Ta osales volikogu hariduskomisjoni töös ja on praegu revisjonikomisjoni esimees. Ta aitas korraldada rohepöörde teemalist konverentsi Tallinnas 2022. aasta novembris, kutsudes kõnelema kunagise Briti peaministri Margaret Thatcheri erinõuniku lord Christopher Moncktoni. Matti Silla hobid on majandus, lennundus ja relvad.

Jõukaks saamiseks tuleb rohepööre peatada

Matti Silla peab oluliseks, et üksikisik saavutaks Eestis majandusliku jõukuse. „See tähendab, et kodanik peab oma majanduslikes tegevustes olema võimalikult vaba. Valuuta peab olema stabiilne, mis tähendab rahvuslikku ja konservatiivset monetaarpoliitikat. Eestil on vaja vabakaubandust ülejäänud maailmaga ning lisaks sellele tuleks Eesti valitsussektori kulutusi kärpida ning mõelda riigi osalusega ettevõtete erastamisele,“ ütleb Silla.

„Eesti riik ei pea müüma lotopileteid ning kindlasti ei pea riik tegelema rohepöördega, et hoida ära väikest ning kasulikku kliimasoojenemist, eriti arvestades, et Hiina, kes eraldab 33% kogu maailma CO2-st, on Pariisi kliimalepingu kohustustest vabastatud, samas kui Eesti peab oma 0,04% juures majanduse praktiliselt hävitama. Ma näen, et need meetmed on reaalselt ainukesed vahendid, mis võiksid tõepoolest viia Eesti viie rikkama riigi hulka ning Balti tiiger saaks teha uue hüppe.“

Matti Silla usub, et poliitikas on vaja rakendada rohkem otsedemokraatia võtteid. Peatada tuleb Euroopa Liidu direktiivide automaatne ülevõtmine ja vastu tuleb seista autoritaarsele poliitikale, mille näiteid me nägime koroonakriisi ajal.

© 2024 EKRE