647
MATI KUKLANE

Mati Kuklane – ettevõtlik ja rahva usalduse võitnud volikogujuht

Mati Kuklane on viimase kolmekümne aasta jooksul üles ehitanud mitu firmat. Praegu on ta perefirma AA HeSveKa & Co juhatuse esimees. Ettevõte ekspordib kaupu Euroopast Hiinani. Lisaks tegeleb 100% Kuklasele kuuluv firma OÜ Amisia vanatehnika taastamisega, plaanis on ehitada Võrumaale vanatehnika muuseum. Hariduselt on Mati Kuklane autoinsener. Koos abikaasaga on ta suutnud luua isamaalise ja kokkuhoidva pere. Tal on neli last ja seitse lapselast.

Mati Kuklane on kogu taasiseseisvuse perioodi olnud ühiskondlikult aktiivne, muu hulgas on tema osalusel taastatud ja paigaldatud Rõugesse Vabadussõjas langenute mälestusmärk. Praegu esindab ta aktiivselt Rõuge valla kogukonda Nursipalu polügooni laiendamise ning väikeste maakoolide elus hoidmise küsimustes.

Seisab ääremaade arengu eest

Poolteist aastat tagasi kandideeris ta Rõuge vallavolikokku ja kogus vallas kõige rohkem hääli, mis on märk suurest usaldusest kohaliku rahva seas. Mati valiti volikogu esimeheks.

„Olles nüüdseks teinud seda tööd 15 kuud olen aru saanud, kui raske on ääremaa valdadel praegustes oludes toime tulla. Rõuge vald, kus elab tõeline eestlus, kus püsivad veel vanad traditsioonid, vajab abi nagu teisedki ääremaade omavalitsused. Meie ääremaade eest seismine on minu prioriteet,“ ütleb Mati Kuklane. „30 aastat ettevõtteid juhtinud inimesena olen teadlik meie majanduse kitsaskohtadest ja tahan anda oma panuse ka majanduse arengusse.“

 

 

© 2024 EKRE