619
MART JÄRVIK

Mart Järvik – suure kogemusega omavalitsusjuht

Kauaaegne omavalitsustegelane ja endine maaeluminister Mart Järvik on sündinud Eesti Vabadussõjast osavõtnu pere noorima pojana. Ta kasvas üles taluperes, kus töö tegemine oli au sees ning Eesti iseseisvuse taastamise mõtetest rääkis isa juba 1970. aastatel.

Järviku koolitee algas Võidula algkoolist. Järgnesid Vändra Keskkool, Tihemetsa sovhoostehnikum ja kõige lõpuks Tartu Ülikool, kus ta kaitses magistritöö energiatõhusa ehitamise teemal.

16 aastat vallavanemana

Mart Järvik töötas kuni 1998. aastani erinevatel ametikohtadel erasektoris, pärast seda on ta aga olnud seotud avaliku sektoriga. 2002. aastal valiti ta esimest korda Järvakandi vallavanemaks. Selles ametis töötas ta 2018. aasta detsembrini.

Ühtlasi on ta olnud Raplamaa Omavalitsuste Liidu (ROL) juhatuse liige, ROL-i vallavanemate kogu esimees ja ROL-i juhatuse esimees. Samal perioodil oli Järvik ühtlasi Eesti Linnade Liidu juhatuse aseesimees. 
2019. aastal oli Järvik ametis maaeluministrina, seejärel paar aastat Pärnu abilinnapeana. Alates 2020. detsembrist on ta Türi vallavalitsuse majandusvaldkonna juht. Eesti taasiseseisvumisest alates peab ta ka oma isatalu.
Mart Järvik on Kaitseliidu liige, aastatel 2010-2012 oli ta Kaitseliidu Rapla Maleva ülema abi; 2010 autasustati teda Kaitseliidu Eriklassi Teenetemedaliga.

Ta on abielus, kahe lapse isa.

Riigikaitset tuleb tugevdada, piirivalve taastada

Mart Järvik kandideerib Riigikokku, sest tal on valus vaadata, kuidas meie omariiklust vaikselt ning järjekindlalt hävitatakse ning kuidas eestlaste osakaal meie rahvastikus on langusesse pööratud.

„Viimase ebaõnnestunud haldusreformi tagajärjel on vaesunud omavalitsused sunnitud väiksemates asustusüksustes sulgema koole, lasteaedu, kultuuriasutusi. Selle kõige tagajärjel hääbub maaelu veelgi.“
„Tallinnas ei saa enam eesti keelega hakkama. Riigieelarvest palgasaajate arvu pidev kasv viib meid olukorda, kus Eesti ettevõtjad ja maksumaksjad ei suuda enam ülepaisutatud riigiaparaati ülal pidada,“ ütleb Järvik. 
„Meie riik vajab paremat kaitset. Kiirkorras tuleb taastada Eesti piirivalve, meie kaitsevägi tuleb varustada kaasaegse lahingutehnika ja laskemoonaga.“

Rohkem töökohti maale

Järvik leiab, et vaja on läbimõeldud regionaalpoliitikat koos maksuerisustega, mis aitaks tuua maale ettevõtlust ja täiendavaid töökohti. „Eesti rahvastiku kahanemise vältimiseks tuleb rakendada tulumaksusoodustust ja suurperede puhul maksuvabastust kokku lepitud laste arvust alates.“

Mart Järvik peab oma tugevuseks pikka ja mitmekesist kogemust. Ta on läbinud edukalt tuleristsed ettevõtjana. Tal on pikk omavalitsusjuhi kogemus. Ta on olnud Eesti Vabariigi valitsuskabineti liige. EKRE maaeluprogrammi ja energeetika- ja keskkonnaprogrammi ühe koostajana omab ta selget visiooni, milliseid hädavajalikke ümberkorraldusi on nendes valdkondades teha vaja.

© 2024 EKRE