583
MAIT JÄRVIK

Mait Järvik: „Eesti tuleb aidata õigele kursile“

Mait Järvik on sündinud eestimeelses ja tugevate Eesti traditsioonidega peres, kus austatakse perekonda, meie riiki ja kodanikke. Tal on kõrgharidus energotehniku erialal. Ligi 25 aastat on ta juhtinud pereettevõtet Tulihein OÜ. Praegu töötab ta rahvusvahelise kontserni Sibelco Balti regiooni tegevjuhina. 

Ta on aidanud rajada ja üles ehitada kogu Baltikumi ainsa ja ainulaadse klaasijäätmete sorteerimise tehase ning muutnud oluliselt meie jäätmekäitluses just klaasi pööramist uuele elule. Üheks oma suurimaks saavutuseks peab ta ettevõtluse arendamist maapiirkonnas ning suure rahvusvahelise ettevõtte toomist ja rajamist Järvakanti.
Ta on Kehtna vallavolikogu liige ja EKRE Kehtna osakonna esimees. Aastaid on ta olnud kohaliku elu, spordi, hariduse ja kultuuri tegevuse toetaja. Ta on vabaabielus ja tal on üks tütar.

Mait Järvik kandideerib Riigikokku, sest leiab, et tal on võimalik jagada oma kogemusi nii ettevõtlusest kui ka kohaliku omavalitsuse volikogu tööst. „Eesti tuleb aidata õigele kursile, enne kui on liiga hilja,“ ütleb ta.

Elektri hind alla, immigratsiooniseadused rangemaks!

Tegeleda tuleb ennekõike energeetika- ja toimetulekuprobleemide küsimustega, leiab Järvik. „Elektri hind tuleb saada alla, CO2 kvoot elektrihinnast välja, kütuse aktsiisid alla.“
„Piirata tuleb immigratsiooni, mis ohustab rahvusriiklust. Lõpetada tuleb rohepööre, mis ohustab rahvuslikku majandust. Tühistada tuleb kooseluseadus, mis ohustab traditsioonilist perekonda. Vaktsineerimist ei tohi muuta kohustuslikuks,“ ütleb Mait Järvik.  

Järvik leiab, et Eesti riik peaks suutma end ise toiduainete ja tarbekaupadega varustada, samuti tuleb tugevdada Eesti kaitsevõimet ja julgeolekut.

„Vaja on arendada ka rahvuslikku majandust ja sõltumatut energeetikat – põlevkivi-, ja tuumaenergeetikat. Eesti maavarade ja muude loodusvarade kasutamine ja hoidmine ning nende üle otsustamine peab jääma Eesti rahvale,“ ütleb Järvik. 

 

 

© 2023 EKRE