645
LILIA MÜLLER

Lilia Müller: „Maapiirkondade elustandard peab tõusma“

Lilia Müller on omandanud Tartu Ülikoolis magistrihariduse ärijuhtimises. Tal on töökogemus mitmest suurest toomisettevõttest, kus ta on olnud ametis tavatöötajana, tootmisosakondades osakonna meistrina, peakontrollerina ja finantsosakondades pearaamatupidajana. Praegu töötab Lilia Müller Kaitseväes. 
Ta on valitud Valga vallavolikokku ning ta osaleb sealse majandus- ja arengukomisjoni ja rahanduskomisjoni töös. Üle kolme aasta on ta juhtinud Valgamaa Naiseühenduste Ümarlaua tööd. Ühtlasi on ta EKRE Võru- Põlva-ja Valgamaa ringkonna esimees. Lilia Müller on abielus ja kahe poja ema.

Ringkonna juhina tunneb kolme maakonna probleeme

Osaledes Valga vallavolikogu töös, näeb Lilia Müller vahetult, kuidas ääremaal on keeruline toime tulla, sest vahendid kohaliku rahva heaolu tõstmiseks on piiratud. „Kahaneva elanikkonna tõttu väheneb maksulaekumine. Väheste investeeringute tõttu piirkonnas ei teki juurde töökohti ning valitsus soosib teenuste, töökohtade ja investeeringute koondumist suurematesse tõmbekeskustesse,“ nimetab ta põhjuseid.

„Suurim probleem Kagu-Eestis on inimeste lahkumine. Võimalused kasutada sarnaseid teenuseid, nagu pakutakse suuremates keskustes, on Kagu-Eestis piiratud.“

Kogemus EKRE ringkonna juhina on andnud Müllerile hea võimaluse õppida tundma nii Võru-, Põlva- kui ka Valgamaa eripärasid ja ta usub, et suudab Riigikogus esindada iga nimetatud maakonna valija huve. „Riigikogu kandidaat peab seisma kogu ringkonna valijaskonna eest, mitte ainult piirkonna valijate eest,“ ütleb ta.

Müller kandideerib Riigikogu valimistel, et muuta trende, mis pärsivad juba pikka aega maapiirkondade konkurentsivõimet. 

Paremad töötingimused, parem arstiabi, kodulähedane kool

„Kavatsen seista selle eest, et elustandard maapiirkonnas oleks sama kõrge nagu suuremates tõmbekeskustes. Maapiirkondade inimesed väärivad samuti häid töötingimusi ja töötasu, nende lapsed väärivad kodulähedast kooli ning mitmekesist huviringide valikut. Arstiabi peab olema kättesaadav perearstist psühholoogini.

Ühistransport peab olema kättesaadav viisil, mis võimaldab seda kasutada nii tööl käimiseks kui ka muudeks tegevusteks. Kino, teater, näitused ja muu meelelahutus peaks olema võimalikult mitmekesine. Selleks on vaja hea seista ettevõtluskeskkonna soodustamise, meditsiini toetamise, teenuste tagasitoomise ja säilitamise, perekondade toetamise ning elukeskkonna hoidmise eest,“ ütleb Lilia Müller.

© 2024 EKRE