591
KRISTJAN MOORA

Kristjan Moora – rahvusvahelise kogemusega tugev riigikaitse asjatundja

Kristjan Moora on EKRE fraktsiooni esimees Saaremaa vallavolikogus. Lisaks on ta Orissaare osavallakogu esimees ning osaleb volikogu piirkondliku arengu, planeeringute ja keskkonnakomisjoni töös. 
Kristjan Moora on Kaitseliidu liige ning kuulub Saaremaa maleva juhatusse. Paljud Saaremaa, Hiiumaa ja Läänemaa kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad, päästjad ja merepäästjad, aga ka paljud loodusuurijate ja vabatahtlike looduskaitseorganisatsioonide liikmed mäletavad teda ajast, mil ta teenis Saaremaa maleva pealiku ametikohal.

Kaitseliidu Saaremaa maleva ülesehitamine

Saaremaa malev arenes sel ajal jõudsalt, igal aastal lisandus malevasse üle saja vabatahtliku liikme. Algselt loodud kahest üksikkompaniist kasvas välja kolm malevkonda. Loodi tänaseni toimiv koostöö Gotlandi, Soome jt välispartneritega ning alustati vabatahtlikult valmistumist kohaliku elanikkonna kaitseks. 
„Ukrainas puhkenud sõjaga seoses mõistavad mõned selle valdkonna juhid paraku alles nüüd, et nad tegid Saaremaal juba siis kogu Eesti territooriumile vajaliku territoriaalkaitse ja elanikkonnakaitse arendamiseks õigeid otsuseid,“ ütleb Kristjan Moora.

Kristjan Moora on ühiskondlikult aktiivne juba alates ajast, mil õppis Tartu Ülikoolis bioloogiat. Ta on põlvkonna esindaja, kellel õnnestus juba ülikoolis õppides osaleda vabatahtlikult peaaegu kõigis Eesti taasiseseisvumiseni viinud ühiskondlikes algatustes, sealhulgas fosforiidisõjas. Ta osales vabatahtlikuna Eesti Kodanike komiteede loomisel ja aitas korraldada Eesti Kongressi valimisi. Koos Kongressi valimiste ettevalmistamisega osales ta ka Eesti Kaitseliidu taasasutamisel. „Kaasasime esimesed taastatud Kaitseliidu allüksused Eesti Kongressi valimiste turvamisele Ida-Virumaal ja need valimised õnnestusid,“ meenutab Moora.

Pikk teenistus Eesti kaitseväes

Järgnes pikk teenistus Eesti kaitseväes. Selle jooksul läbis Moora kindrastaabiohvitseride kursused Hamburgis ning rahvusvahelise julgeolekupoliitika erikursused Genfi Ülikoolis ja Genfi Julgeolekupoliitika keskuses. Lisaks õpingutele Balti Kaitsekolledžis teenis ta samas ka õppejõuna sõjalise juhtimise ja teenistuse korraldamise erialal. 
Lisaks praktilisele teenistusele Eesti kaitseväes, alates reamehest kuni pataljoni ülemani, on ta osalenud ÜRO rahuvalvemissioonidel Horvaatias ja Lõuna-Liibanonis, samuti teenis Moora Eesti kaitseatašeena Saksamaa Liitvabariigis, Šveitsis ja Tšehhis ning osales välisministeeriumi poolt lähetatud erialadiplomaadi ja sõjalise nõunikuna OSCE missioonidel Gruusia ja Lõuna-Osseetia ning Moldova ja Transnistria kriisipiirkondades. Nendel missioonidel teenides oli tema peamiseks ülesandeks vaenupoolte vaheliste rahuläbirääkimiste korraldamine ja juhtimine.

EKRE riigikaitseprogrammi üks koostajaid

Riigikogu valimisteks valmistudes osales Kristjan Moora EKRE valimisprogrammi koostamisel koos Leo Kunnase, Alar Lanemani ja teistega.

Ta ütleb, et juhul kui ta osutub Riigikokku valituks, on ta oma haridusest, erialasest ettevalmistusest ja teenistuskogemustest lähtuvalt valmis panustama Eesti poliitikasse riigikaitse ja rahvusvahelise julgeolekupoliitika valdkonnas.

„Eesti kui iseseisva rahvusriigi päästmiseks on viimane aeg muuta senist sisepoliitilist kurssi. Eelolevatel valimistel on rahval see võimalus olemas. EKRE eesmärgiks on rahva valitsetud riik,“ ütleb Moora.

Rohkem tähelepanu Saare-, Hiiu- ja Läänemaale

Samuti kavatseb ta Riigikogus seista oma valimispiirkonna arengu eest. „Riigi tasandil tuleks Lääne-Eesti ja saarte arengut kavandada ühe tervikliku piirkonnana. Meie rannarahval ja merega piirnevatel valdadel puudub praegu õigus kaasa rääkida Saaremaa, Hiiumaa ja Läänemaa merealadele kavandatavate riiklike eriplaneeringute asjus. Meie eesmärgiks on need õigused Eestis kehtivates seadustes taastada. Soovime oma riigi pärandada järeltulevatele põlvkondadele paremas korras, kui see praegu on,“ ütleb Kristjan Moora.

© 2024 EKRE