621
KERT KINGO

Kert Kingo seisab ausa ja õiglase Eesti eest

Riigikogu liige Kert Kingo peab oluliseks, et Eesti oleks õigusriik ka tegudes, mitte ainult sõnades. 

„Valus on vaadata, kuidas valitsuse tasandil naeruvääristatakse ja rikutakse meie põhiseadust. Rikutakse meie inimeste põhiseaduslikke õigusi – liikumisvabadust, ettevõtlusvabadust, perekonna- ja eraelu puutumatust ning tervise põhiõigust, rikutakse õigust jääda truuks oma arvamusele ja veendumusele ning kehalisele puutumatusele,“ nendib ta.  

„On vastuvõetamatu, et valitsusasutused ja kohalikud omavalitsused väänavad süstemaatiliselt seadusi üksikisiku kahjuks ja iseenda kasuks. Õigusriigist on saanud tühipaljas sõnakõlks.“

Eesti on õigusriigist kaugel

Kert Kingo sõnul on kahju tõdeda, et uurimisasutused tegelevad häbenemata ja avalikult poliitiliste tellimustega, mille käigus menetletakse sihikule võetud isikuid aastaid. „Samas ei märgata teatud isikute rikkumisi, nende puhul pigistatakse silm kinni. Riik, kus seaduse ees on küll kõik võrdsed, aga mõned on teistest võrdsemad, ei ole kuidagimoodi õigusriik.

Olen Riigikogu liikmena sihikindlalt seisnud selle eest, et meie inimeste õigused oleksid kaitstud, seda ka riigi ja ametnike omavoli eest.“

Kingo soovib jätkata tööd selle nimel, et inimesed saaksid tunda end oma kodumaal kindlalt ja turvaliselt. „Et ei peaks kartma riigi või ametnike poolset repressiooni oma veendumuste ja meelsuse pärast. Iga riigi esmaseks ülesandeks on hoolitseda ja seista eelkõige oma inimeste ja nende heaolu eest.“

Õiguslik heategevus

Kert Kingo on hariduselt jurist ja töötanud aastaid Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitsei uurijana ning Maksu- ja Tolliameti juristina. Ta on heategevuslikus korras aidanud inimestel oma õiguste eest seista, seda nii kohtus kui ka ametkondades.

Kingol on magistrikraad ärijuhtimises ja ta saab väga hästi aru, milliste raskustega võitlevad ettevõtjad praeguste kõrgete kütuse- ja elektrihindade juures.

Kert Kingo elab Tartumaal ja ta on Tartu vallavolikogu liige ning valla revisjonikomisjoni esimees. 
„Näen, mis toimub maapiirkondades ja tunnen selle tuleviku pärast tõsist muret. Eesti ei ole ainult Tallinn ja Tartu. Aastaid toimunud ringkäendus ja poliitilised toiduahelad tuleb kaotada ka kohalikul tasandil.“  

Kert Kingo seisab ausa ja õiglase Eesti eest.

 

© 2024 EKRE