658
KEN VAHER

Ken Vaher: „Elanikkonnakaitsele on vaja hakata pöörama rohkem tähelepanu“ 

Ken Vaher on sisejulgeoleku spetsialist ja koolitaja, endine presidendi ihukaitsja, kaitseliitlane ning EKRE Tori valla osakonna aseesimees. 

Ken Vaher kandideerib Riigikokku, et tagada paremini läbimõeldud riigikaitse ning üles ehitada õiglane ja turvaline ühiskond.

„Muutunud julgeolekuolukorras ning Eesti julgeoleku tagamise võimalustest lähtuvalt tuleb tegutseda otsustavalt,“ ütleb ta. „Rahvusvahelise õiguse valikuline rakendamine, rände kasutamine hübriidse ründevahendina, riigipiiride vägivaldne muutmine ning vaenulik sekkumine riikide demokraatlikesse protsessidesse ilmestavad ärevat julgeolekukeskkonda. Demokraatial, turumajandusel, õigusriigil ja inimõigustel põhineva väärtusruumi üleilmne mõju on vähenemas.“

Julgeolekualased võimelüngad tuleb kõrvaldada

Ken Vaheri sõnul tuleb panna väga selge fookus elanikkonnakaitse plaanide realiseerimisele ja lahendada aastakümneid kestnud võimelüngad kriisikommunikatsioonis, ohuteavituses, evakuatsioonide korraldamise võimekuses, varjumise võimalustes, kriisivarudes ja elutähtsate teenuste toimepidevuses.

Ta soovib anda omapoolse panuse julgeolekupoliitika eesmärkide, põhimõtete ja tegevussuundade kujundamisse ning Eesti inimeste kaitsesse, sealhulgas riigikaitse ja sisejulgeolekualaste eelnõude väljatöötamisse.

Ken on töötanud erinevates kaitse- ja julgeolekuasutustes. Kaitseväelase väljaõppe on ta saanud luure valdkonnas, samuti on ta omandanud sõjameditsiini parameediku oskused. Oma haridustee läbis ta Sisekaitseakadeemias, omandades politsei- ja piirivalvekolledžis nii baasõppega seotud hariduse kui ka kõrghariduse. Aastal 2022 asus ta magistriõppesse sisejulgeoleku instituuti. Tema uurimistöö teemaks on „Elanikkonnakaitse tagamine relvastatud konfliktides ja sõjaseisukorra ajal“.

Teab, kuidas tagada inimeste turvalisus

Suurema osa oma politseikarjäärist on Ken töötanud keskkriminaalpolitsei isikukaitsebüroos. Esialgu väliskülaliste kaitsetalituses, tagades välisriikide poliitikute turvalisuse Eestis viibimise ajal, seejärel aga Eesti Vabariigi presidendi ihukaitsjana. Seal kogetu tõi teda poliitikale lähemale ning tekitas soovi asju paremini teha. Hiljem töötas ta Politsei- ja Piirivalveametis relvastuse valdkonna juhina, kus lisaks põhitööle osales erinevates julgeolekualastes projektides ning juhtis erinevaid töögruppe. 

Suuremate projektidena on tal praegu käsil Eesti Lipukeskuse loomine ja kirikuhoone restaureerimiseks ettevalmistuste tegemine. Ken on asutanud Eesti Elanikonnakaitse Seltsi eesmärgiga tõsta kogukondade ja elanikkonna ohuteadlikkust ja võimekust kriisidega toimetulemisel ning kujundada mitmesuguste koolitustega õnnetusi ennetavaid hoiakuid ja käitumist.

Keni vaba aeg kuulub abikaasale ja 3-aastasele tütrele ning võimalusel tegeleb ta oma hobidega, milleks on laskesport ja hobipurjetamine.

 

© 2024 EKRE