613
KALLE GRÜNTHAL

Kalle Grünthal kaitseb ja esindab parlamendis lihtinimest

Kalle Grünthal on töötanud mitme ettevõtte juhina, juristina ja osutanud aastaid õigusabi. 2019. aastal valiti ta Riigikokku. Ta õppis Kehtna kutsehariduskeskuses hüdromelioratsiooni ja Tartu Ülikoolis õigusteadust. 2002–2005 oli ta Paide linnavolikogu liige ning valiti taas volikokku 2021. aastal. 2017 liitus ta EKRE-ga ja kuulub ka erakonna juhatusse.

Grünthal on Eesti Jahimeeste Seltsi ja Järvamaa Jahindusklubi liige, jahiteooria eksamite atesteeritud vastuvõtja ja koolitaja. Ühtlasi on ta läbinud detektoristide koolitusprogrammi ning otsib hobikorras maa alt II maailmasõja aegset sõjamoona. Grünthal töötas 2011-2019 Pärnu Maakohtu Paide kohtumaja rahvakohtunikuna ja oli 1990. aastate keskel ETV saadete „Linnapilt“ ja „Turupada“ saatejuht. Grünthali sulest on ilmunud ka raamat „Sünged sõjapäevad Türil. Mälestusi bolševismi lõpupäevilt“. Ta on abielus, tal on poeg ja tütar ning kolm lapselast.

Koroonadiktatuur ja Estonia laevahukk

Kalle Grünthal räägib, et läinud suvel astus tema juurde üks eakam inimene ning ütles, et Eestit tuleb hakata uuesti üles ehitama.

„Olen täielikult nõus, sest meie omariiklus on kadumas, inimeste toimetulek ja majanduslik allakäik katastroofiline, ametnike omavoli karistamatu. Seetõttu kandideerin Riigikogusse teist korda, sest tahan endist normaalset elu tagasi,“ ütleb ta.

Grünthal peab oma suurimaks saavutuseks Riigikogus seda, et julges olla esimene, kes seadis kahtluse riigi poolt rakendatavad koroonapandeemia meetmed.

„Samuti olin esimeste seas, kes tõi uuesti päevakorda Estonia laevahuku uurimise teema. Soovin seda teemat jätkata, sest tunnen, et töö jäi pooleli ning eesmärgiks on anda kannatanute hingedele rahu tagasi,“ ütleb ta.

Võitleb iseseisvuse ja sõltumatuse eest

Kindlasti olete märganud, et oma sõnavõttudes on Grünthal äärmiselt otsekohene, jättes kõrvale tavapärase poliitkorrektsuse.

„Loomulikult on see kaasa toonud ka kriitikat, kuid rahva esindajana ma ainult vahendan mulle kirjutanud inimeste muresid. See on üks vähestest võimalustest, kuidas lihtinimese sõnum jõuab avalikkuseni.“
Ta seisab põhimõtete eest, mis on sätestatud põhiseaduses ja mille kohaselt on Eesti iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandajaks on rahvas.

„Just iseseisvuse ja sõltumatuse küsimus kujuneb eelseisvatel aastatel tõeliseks lahingutandriks. Eest poliitikas on erakondi, kelle tegevus muudab eesti rahva alandlikuks käsutäitjaks ja selle tagajärjel hävib meie riigi majandus ja inimeste toimetulek. EKRE seevastu tahab, et me jääksime riigiks, kus otsuseid langetame meie ise. Selle eesmärgi saavutamiseks palungi ma teilt abi ja toetust Riigikogu valimistel. Vaid koos suudame päästa Eesti!“

© 2024 EKRE