570
JAKO KULL

Jako Kull: „Peame hoidma meie inimesi ning eesti keelt ja kultuuri“

Jako Kull on lõpetanud magistrina nii majanduse, teoloogia kui ka religiooniantropoloogia õpingud. 2022. aasta kevadest alates on talle usaldatud ka riigikaitseõpetaja õigused.

Ta on tegelenud nii kaitse-, lõimumis-, kultuuri- kui ka haridusküsimustega, lisaks on ta programmide Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Tõstmine ning Eesti Rahvusliku Julgeoleku Programm algataja ja organisaator. 

Jako Kull on läbinud Riigikaitse Akadeemias riigiametnike kõrgemad riigikaitsealased kursused. Vabatahtlike reservohvitseride kursuse läbimise järel Meegomäe Lahingukoolis omistati talle reservleitnandi auaste. Ta on Eesti Reservohvitseride Kogu aukohtu liige, Eesti Kultuuri Koja eestseisuse liige ja Eesti Apostellik Õigeusu Kiriku tegevliige.

Tal on kaks täiskasvanud tütart, tütrepoeg ja tütretütar.

Eesti keelt ja kultuuri tuleb hoida

Jako Kull ütleb, et kui oled sündinud Eestis, on sinu ülesanne teha kõik selleks, et see maa õitseks. 
„Kui isamaad korras ei hoia, pole ka lootust leida kodusadamat kuskil mujal. Üle kõige vajab inimene praegu tõele otse näkku vaatamist ja selgeid seisukohti. Inimene tuleb talle endale, perele ja ühiskonnale tagasi anda,“ ütleb Jako Kull.

„Riigikogu esmaeesmärgiks ei peaks olema mitte muutuste esilekutsumine, vaid põhiküsimuseks peab olema arusaam sellest, mida tuleks hoida. Hoida tuleb Maarjamaal eelkõige meie inimesi ning eesti keelt ja kultuuri.“

 

© 2024 EKRE