596
JAEN TEÄR

Jaen Teär: „Vajame kaitstud ja turvalist elukeskkonda“

Siberis Kirovi linnas küüditatute lapsena sündinud Jaen Teär töötas kümme aastat tehnik-mehaanikuna põllumajanduses ning 20 aastat Kaitseväes ja Kaitseliidus erinevatel ohvitseri ametikohtadel.

1990. aastal oli ta Kaitseliidu Saaremaa maleva taasasutaja ja hakkas tegelema riigikaitsega. Pärast väljaõpet jätkas teenistust ohvitserina erinevatel ametikohtadel rahuoperatsioonide keskuses ja lennubaasis. 
2009. aastal arvati ta reservi ja pärast seda töötas ta Saaremaa malevas väljaõppe instruktorina. 

Jaen Teär on Saaremaa vallavolikogu liige, kuuludes kultuuri- ja spordikomisjoni. Varasematel aastatel oli ta ka Paldiski linnavolikogu liige ja revisjonikomisjoni esimees ning Kihelkonna vallavolikogu liige.

Kaitsevõimet tuleb oluliselt tõsta

Teär kandideerib Riigikokku, sest tahab, et ka tema lapselapsed saaksid õppida ja rääkida eesti keeles. „Tahan, et Eesti Vabariik oleks alles ka järgmised sada aastat. Pean oluliseks taastada piiril relvastatud piirivalve üksused ning tõsta tunduvalt Eesti kaitsevõimet,“ ütleb ta.

„Samuti vajame kaitstud ja turvalist elukeskkonda, et rahvas meie riigis ei elaks allpool vaesusepiiri. Noored pered ei peaks võitlema võlgadega laste täisealiseks saamiseni. Vanurid peaksid saama nii palju pensioni, et neil oleks võimalik tasuda hooldekodu arved ise. Eesti keele ja kultuuri säilitamiseks on oluline, et hariduse omandamine koolides oleks eestikeelne. Valitsus peab looma tingimused väiketalunikele põllumajandusega tegelemiseks. See aga tähendab, et regionaalpoliitikat tuleb muuta.“

© 2024 EKRE