580
JAANUS HÄRMS

Jaanus Härms – Harku valla rahvamees  

Kohalikud kutsuvad Jaanus Härmsi rahvameheks, sest just rahva keskel on ta olnud kogu oma teadliku elu. Ilmselt seetõttu on teda ka juba enam kui 13 aastat Harku vallavolikokku valitud. Ta on kuulunud valla majanduskomisjoni, hariduskomisjoni, planeerimis- ja keskkonnakomisjoni, revisjonikomisjoni ning sotsiaalkaitse- ja tervishoiukomisjoni. 

Härms töötab Harku valla heakorra projektijuhina, korraldab ühiskondlikku tegevust Vääna külaseltsi juhatajana, on Harku Valla Arendusühingu asutajaliige ning EKRE Harku osakonna esimees. Ta näeb iga päev vallas inimesi, kel on riigiasjade kohta nii mõndagi asjalikku öelda. 

Rohkem rahva häält Toompeale!

„Riigikokku valituks osutudes loodan minuga suhelnud inimeste arvamuse laia auditooriumini viia. Vaid sellisel moel suudame hoida oma riiki ja demokraatiat, mille piirid on praeguse valitsuse tõlgenduses juba selgelt ähmastunud. Olen kindel, et meil on tegelikult palju inimesi, kes näevad kaugemale riigipirukast ja -toolist ning tahavad tõesti südamest Eesti päästeaktsioonile kaasa aidata,“ ütleb Jaanus Härms. 

„Olen kunagi öelnud, et kui midagi head tahta, tuleb seda teha ise. Meil on vaja kiiremas korras lahendada energeetika, toimetuleku, meditsiini, pensionide ja sotsiaaltagatiste küsimused. EKRE – mida olen juba palju aastaid pidanud ainsaks riigijuhtimisse põhimõttelisi muudatusi toovaks erakonnaks – suudab meie ühiste pingutuste toel lahendada paljud, kui mitte kõik nimetatud küsimused. Näen mitmeid valdkondi, mis tänases Eestis vajavad kiiret taaskäivitamist.“
 
Härms osutab, et ohus on eestikeelne ja -meelne kooliharidus, arstiabi kättesaadavus, selgelt mõraneb aastatega üles ehitatud sotsiaalsüsteem ning palgapoliitika on muutumas aafrikalikuks. 

„Kui nimetatud faktoritele lisada veel Eesti inimeste allutamine röövellikule energiapoliitikale, praeguse valitsuse ükskõikne õlakehitus tapva inflatsiooni osas ning pensionäride tõukamine absoluutsesse viletsusse, siis peaks kõigile selge olema, et sel moel pole Eesti jätkusuutlik riik,“ ütleb ta.

Jaanus Härms leiab, et Eestil pole vaja selliseid õiguskaitseorganeid, kes vaatavad läbi sõrmede mõnede valitsusparteide käsilaste korruptsioonijuhtudele ja eiravad jälkide pedofiiliajuhtumite puhul karme seadusepügalaid, mis ometi peaksid kehtima kõigi jaoks ühte moodi.

Eesti vajab tugevat kaitset

„Olen juba pikemat aega kindel, et Eestis on võrdsete kõrval veel ka need teistest võrdsemad. Võrdõiguslikkus on meie riigis kõigest sõnakõlks, ei enamat. Aga ka eestlased vajavad paremat palka, kindlat turvatunnet, raskel hetkel sõbralikult appi tõttavaid naabreid. Eesti vajab samuti tugevat kaitset ja julgeid mehepoegi, kel jagub ida suunas kindlameelset ja kartmatut silmavaadet.“ 

Ta ütleb, et noorema põlvkonna heaolu on tema jaoks sama tähtis kui pensioniikka jõudnute oma. „Tahaksin väga näha tulevikus just selliseid noori, kelle jaoks on esmalt tähtsad kodu, vanemad, teadmised ja sport, mitte aga üksteisele järgnevad peod ja elu lagundavad mõnuained,“ ütleb ta. 

„Ma olen üles kasvatanud neli last, kellest kolm on juba täisealised, noorim jõuab peagi meheikka. Nad on tublid inimesed ning oma koha siin elus leidnud. Mul on selle üle hea meel. Tunnen, et mul on veel jõudu anda oma kaalukas osa, et päästa Eesti.“

© 2024 EKRE