630
JAAK VALGE

Jaak Valge – ajalooprofessor, kes tunneb isiklikku vastutust Eesti tuleviku pärast 
 
Jaak Valge on Eesti üks tuntumaid ajaloolasi. Ta on Tartu Ülikooli kasvandik, alma mater’is on ta omandanud doktorikraadi ja ülikoolis töötab ata kaasprofessorina väikese koormusega praegugi. Oma ajaloomonograafiate eest on ta saanud rea teaduspreemiaid. Mõned raamatud kavatseb ta kirjutada veel, ning asub nende kallale niipea, kui tunneb, et mõni teine rahvuskonservatiiv võiks teda parlamendis asendada. 

2019. aastast on Jaak Valge Riigikogu liige. Ta on olnud rahvastikukriisi komisjoni esimees, kultuurikomisjoni aseesimees ja on praegu põhiseaduskomisjoni aseesimees. Ta on ka EKRE juhatuse liige.

Jaak Valge ütleb, et tunneb Eesti tuleviku pärast isiklikku vastutust. Tal on kaheksa last, neist üks on samuti juba omandanud doktorikraadi, aga kaks käivad veel põhikoolis. Tal on ka kuus lapselast.  

Viljakaim eelnõude autor EKRE fraktsioonis

„Arvan, me esindame mitutkümmet miljonit varasematel ajajärkudel elanud eestlast. Oleme üks lüli eestluse ketis, mis ulatub meieni minevikust ja me vastutame, nii isade-emade kui ka poliitikutena, et see kett ulatuks ka tulevikku,” ütleb Jaak Valge. 

Riigikogu liikmetel on igaühel oma roll. Valge ei ole küll kokku lugenud, aga ta arvab, et on kirjutanud rahvuskonservatiivide fraktsioonis kõige rohkem eelnõusid. „Isegi kui need on tagasi lükatud, oleme ikkagi saanud nende kaudu hoida oma lippu ja näidata oma sihte, samuti tõugata üldist poliitikat meile vajalikus suunas,” ütleb Jaak Valge, kelle eelnõud on olnud eelkõige rahvastiku- ja rahvuspoliitika, aga samuti otsedemokraatia ning hariduspoliitika teemadel. 

„Neist esimene teema, täpsemalt immigratsiooniteema, ongi rahvuskonservatiividele väga olulise tähtsusega. Venemaa poolt ähvardab meid otsene oht, aga kusagile pole kadunud ka meid hääbumiskursile suunav ning rahvaste tahet mittearvestav globalistlik ideoloogia ja poliitika. Massiimmigratsioon ohustab praegu kõige teravamalt meie olevikku ja tulevikku, ähvardades meid muuta vähemuseks omal maal, pidurdades meie majanduse uuenemist ja surudes alla meie inimeste töötasu. Massiimmigratsioon võtab meie inimestelt töökohad ja ajab nad välismaale, meie rahvastiku vananemine aga kiireneb ning see teravdab meie rahvastikuprobleeme tulevikus veelgi.” 

Rahvusriiklus – konservatiivide ideaal

Jaak Valge nendib, et suurem osa inimesi tahab elada oma kodumaal. „Meie ideaal ongi õitsvate ja võrdsete rahvusriikide maailm. Abivajajaid tuleb aidata kohapeal, sõjapõgenikud tuleb aidata pärast sõda tagasi nende oma kodumaale. Ukraina vajab ise oma inimesi, meie aga ei tohi lasta Eestil muutuda idaslaavi provintsiks. Sest siis ei ole enam Eestit.”

Samuti leiab Jaak Valge, et referendumid, mida multikultuurse ja globalistliku poliitika teenrid pelgavad kui vanapagan välku, on vajalikud selleks, et meile ei saaks peale suruda poliitikat, mida rahvas heaks ei kiida. 

„Radikaalset reformi vajab ka kõrgharidusõpe, et taastada õppe kvaliteet ning õppe vastavus meie ühiskonna vajadustele. Majanduskriisi tingimustes peame lisaks väga muretsema meie inimeste toimetuleku pärast. Meil, rahvuskonservatiividel, on olemas plaanid, kuidas kriisi leevendada.” 

Tartu näidaku teed kogu Eestile

Jaak Valgel on hea meel tõdeda, et rahvuskonservatiivide populaarsus Tartus on tõusnud. „Tartu on Eesti osa, Eesti vaimupealinn, mis peab kogu Eestile teed näitama. Need ülaltoodud eesmärgid, mis on head Eestile, on head ka Tartule ja vastupidi. Aga Tartu elanikud vajavad ka paremat maanteeühendust Tallinnaga, vajavad Tartu–Riia rongiliiklust, mille sisseseadmine on naeruväärselt pikale veninud, vajavad lennuliine mujale Eestisse ja maailma. Tarvis on kehtestada üleriiklik lasteaia kohatasu maksimum, sest Tartu linnavõim keeldub kohatasu alandamast, ning omavalitsuste kultuuritöötajate tasu miinimum, sest Tartu linnavõim on keeldunud kultuuritöötajatele väärika töötasu maksmisest,” ütleb Jaak Valge. 

„Rahvuskonservatiividena teeme kõik, et Tartu saaks oma vaimupealinna tugevused realiseerida. Tunneli lõpus on valge!”

 

© 2024 EKRE