651
HELLE KULLERKUPP

Helle Kullerkupp seisab inimkeskse tervishoiu eest

Helle Kullerkupp on tuntud loodusterapeut ja Pärnumaa rahvuskonservatiivide pikaaegne liider.

Hariduselt on ta koolitatud ämmaemand, ta lõpetas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli cum laude ning sai erihariduse Tallinna Meditsiinikoolis.

Kakskümmend viis aastat töötamist tervishoiusüsteemis kinnistas teadmised sellest, mis on laiapõhjaline arstiabi ja mis on ennetus ning rahvatervis. Viimased 15 aastat on ta tegutsenud Pärnus väikeettevõtjana loodusravi keskuse juhataja, loodusraviterapeudi ja rahvameditsiinipraktikuna. „Akadeemiline- ja alternatiivne täiendavad teineteist,“ märgib ta.  

EKRE Pärnumaa ringkonna juhi, Pärnu linna volikogu liikme ja ettevõtjana on ta hästi kursis, millised on inimeste mured ja soovid ning milliseid muutusi vajab tervishoid ja sotsiaalvaldkond. Ta ei lepi sellega, et arstiabi muutub järjest kättesaamatumaks, ravijärjekorrad kasvavad, inimeste omaosalus arstiabi saamiseks aina suureneb ja EMO-d on muutunud perearstikeskusteks, tehes tööd, mille riik on jätnud korraldamata. 

Haigekassa esmatasandi kindlustus kõigile kodanikele!
Helle Kullerkupp on veendunud, et kõigile Eesti kodanikele peab olema tagatud haigekassa kindlustus esmatasandi süsteemis. Samuti leiab ta, et ravimite ja abivahendite käibemaksu tuleks langetada 9 protsendilt viiele protsendile, sest see muudaks need inimestele kättesaadavamaks. 

Kui tahame, et meil oleks tulevikus riiklik tervishoiusüsteem, on vaja kiiresti ja esmajärjekorras ka investeerida inimestesse, ütleb ta. „Meedikud vajavad konkurentsivõimelist ja väärikat töötasu. Meie meedikud on ülekoormatud ja sageli läbipõlenud, õdedele ja hooldajatele on vaja kehtestada patsientide piirnormid. Kui töötasu ja töökeskkond on väärikas ning konkurentsivõimeline, saame meedikute väljarännet ennetada,“ ütleb Kullerkupp. 

Ta leiab, et ebamõistlikud ravijärjekorrad kaovad, kui suurendada oluliselt meditsiinitöötajate riiklikku koolitustellimust. „Tasuta õppimise tagab õppuri eelleping riigiga, mis tähendab õpingute järgselt mõneaastast tööd riiklikes raviasutustes. Tuleb lõpetada töötajate koolitamine rikastele riikidele meie maksumaksja kulul. Kompleksset ravi ja uuringuid saab tagada esmatasandi tervisekeskustes, kus on vaja korraldada ka valveaeg. See vähendab põhjendamatuid EMO visiite ja kiirabi väljakutseid. Samuti aitaks inimesi valveapteek iga maakonna keskuses. Apteekritele tuleb anda tervishoiutöötaja staatus.“

Vajame hambaravi „kiirkliinikuid“

Kullerkupp leiab, et ka hambaravisüsteem vajab põhjalikku reformi. Muu hulgas tuleks sundlepingud arst ja haigekassa vahel lõpetada. Iga kodanik peab saama üks kord aastas tasuta baashambaravi. „Meie inimeste lagunevate hammastega suud on tõsine terviserisk ja sellest tulenevate tervisehäirete ravi on lisakulu ühiskonnale. Vajame suurematesse keskustesse riiklikult rahastatud hambaravi kiirkliinikuid ehk n-ö vaeste hambaravi,“ ütleb ta. 

Helle Kullekupp leiab, et inimkeskne tervishoid tähendab arsti ja patsiendi võrdväärset positsiooni suhtlemisel, mille eeldus on patsiendi õigus isiklikule- ja teisele arvamusele, kaasatusele raviotsustesse ning igasuguse survestamise ja halvustamise välistamine. „Vaktsineerimises ja ravis peab patsiendile jääma valikuvabadus,“ ütleb ta.

© 2024 EKRE