592
HARDI REHKALT

Hardi Rehkalt – maaelu hästi tundev meeskonnamängija

Hardi Rehkalt on põllumajandusettevõtja, EKRE Läänemaa ringkonna juht, Lääne-Nigula Vallavolikogu aseesimees ja SA Läänemaa nõukogu liige. Ta on töötanud põllumajanduses erinevatel ametikohtadel, praegu on ta põllumajanduses tegevjuht. Ta on olnud pikka aega kohaliku vallavolikogu liige, samuti Kaitseliidu tegevliige aastast 1992, lisaks osaleb ta kohaliku vabatahtliku päästekomando töös. Ta on lõpetanud Tallinna Majanduskooli õiguse erialal.

Aktiivne kohalikus poliitikas

Kuna Hardi Rehkalt on olnud pikalt aktiivselt tegev kohalikus poliitikas ja ühiskondlikus elus nii valla kui ka maakonna tasandil, ei ole riigi toimimisega seotud probleemid talle võõrad. Samuti on talle hästi teada ettevõtlusega seotud murekohad ja see, kuidas saab riik selles valdkonnas abiks olla.

„Keegi ei saa vastu vaielda, et Eesti on praegu kriisis. Kõrged energiahinnad ja edetabeli tipus olev inflatsioon on pannud kodaniku, kohaliku omavalitsuse ja riigi tervikuna küllaltki raskesse olukorda. Valitsus süüdistab selles kõike ja kõiki peale iseeenda ning sõnum rahvale on, et olukorda pole võimalik muuta. Ainsa lahendusena pakutakse vaid väikeste rahasummade laialijagamist toetustena. Loomulikult on vaja hädasolijaid aidata, kuid lisaks sellele peab olema julgus ja tahe muuta olukorda nii, et inimene ja kohalik omavalitus saaksid ise endaga hakkama,“ ütleb Hardi Rehkalt.  

Ehitame üles Eesti, kus eestlane tahab elada

„EKRE eesmärk on majanduslikult kindlustatud kodanik ja perekond, kohalik omavalitsus ning riik. Majanduslik heaolu toob kaasa selle, et inimesel on huvi oma riiki kaitsta, et tal on aega ühiskondlike teemadega kursis olla ja neis kaasa rääkida. See tähendabki demokraatiat ja kodanikuühiskonda. See tähendab Eestit, kus eestlane tahab elada.“

Et seda saavutada, on vaja, et EKRE meeskond saaks võimalikult suure esindatuse Riigikogus. Kõik, kes Hardi Rehkaltit tunnevad, teavad, et ta on hea meeskonnamängija.

 

© 2024 EKRE