543
ARGO LUUDE

Argo Luude: „Riigi poliitika peab tagama Eestimaa ja eestlaste kestma jäämise“

Eesti Keskkonnateenused AS-i juht Argo Luude kandideerib Riigikokku, sest tema arvates vajab Eesti senine poliitika põhjalikku muutmist. 

Eesti ei vaja utoopiaid

„Kaasaja poliitika suuremateks probleemideks on silmakirjalikkus ja utoopiatesse kaldumine. Silmakirjalikkus väljendub eelkõige selles, et väga suurt rõhku pannakse välisele, kasutatakse poliitiliselt korrektset kõnepruuki, kuid samal ajal käib kulisside taga sahkerdamine ja jahmerdamine ning kohati ka lausrumaluse ellu viimine. Silmakirjalikkuse taustal ja abil kerkivad üles igasugused utoopiad, mida üritatakse ühiskonnale maha müüa kui eluliselt olulist. Olgu selleks näiteks rohepööre, mida surutakse inimestele peale, hirmutades neid peatselt saabuva maailmalõpuga, või siis väited, et inimesel pole sugu, et see on vaid sotsiaalne konstruktsioon. Minu eesmärk suurde poliitikasse saades on seda suhtumist muuta,“ ütleb Argo Luude.

„Leian, et asjadest tuleb rääkida nii, nagu need on, tuleb tasakaalukalt ära kuulata erinevad arvamused ja tuleb langetada valikud, mis on realistlikud ja tagavad Eestimaa ja eestlaste kestma jäämise.“

Neli kõrgkoolidiplomit

Argo Luudel on neli kõrgkooli diplomit, kolm nendest Tartu Ülikoolist ja üks Tallinnas asuvast ärikoolist EBS. Ta on õppinud füüsikat, aga valdavalt on tema karjäär olnud ettevõtluses. Ta on kolme tänaseks juba täiskasvanud lapse isa.

Argo Luude on poliitiliselt aktiivne alates aastast 2017, mil liitus EKRE-ga ja mil ta valiti EKRE nimekirjas Tallinna linna volikogusse, kuhu kuulub tänaseni.

Õpetagem lastele hakkamasaamist

„Ma toetan konservatiivseid väärtuseid, minu arvates peab abielu jääma vaid mehe ja naise vaheliseks liiduks, kirikuid ei tohi sundida käituma kristliku usu vastaselt, lastele tuleb koolis õpetada, kuidas elus hakkama saada, mitte sundida neile peale erinevaid pseudoteadusi, sealhulgas juba mainitud sooteooriat. Tahan turvalist Eestit, kus eestlased saavad eesti keelega hakkama igas riigi nurgas,“ ütleb Luude.

© 2024 EKRE