607
ANTS LIIMETS

Ants Liimets tunneb hästi kohalike elanike muresid ja soove

Ants Liimets õppis Tallinna Polütehnikumis ja Tehnikaülikoolis ja on hariduselt televisioonitehnik ja raadioinsener. Ta lõpetas ka kaheaastased kursused nn Ozerovi instituudis (Eesti Majandusjuhtide Instituut) valla- ja linnasekretäri kutse saamiseks.

Tema poeg Aivar õppis elektroonikat ja tegeleb programmeerimise ja mõõteseadmete korraldamisega, tütar Tiina omandas doktorikraadi astronoomias ja töötab koos mehega Tšehhis observatooriumis.

Ants Liimets töötas 1980. aastatel noorema teadusliku töötajana abiturientide maailmavaate uurimise alal, lisaks on ta töötanud Riigikantselei sotsiaalelu osakonnas ning kõige pikemalt Narva linnavalitsuses linnasekretärina

„Peabürokraat“ ja aktiivne Narva eestlane

Linnasekretäri ametis tuli vastutada Narva linnavalitsuse asjaajamise täpsuse ja korrektsuse eest. „Tuli lähtuda seadustest ja normidest, kuid ei tohtinud ära unustada, et tööd teevad inimesed. Inimestel on vajadused ja huvid ja kõik nad on isiksused. Konfliktide lahendamise käigus tuleb arvestada erinevate inimeste arvamustega. Koolitada tuli ka kogu linnavalitsuse kollektiivi. Linnasekretäri amet nõuab korrektsust ja tasakaalukust. Lisaks sellele järjepidevust ja selget nõudmiste teadvustamist nii alluvatele kui ka linnavalitsuse liikmetele. Ilma oma seisukohta põhjendamata pole see võimalik,“ ütleb ta.

Ants Liimets on tegev mitmes mittetulundusühingus, mis on taganud suhtlemise Narva eestlaste ja teiste rahvusseltside esindajatega. Ta on Narva Eesti Maja, Narva Eesti Seltsi ja Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatuse liige ning Eestimaa Valla- ja Linnasekretäride Seltsi peasekretär.

Põhjused kandideerimiseks


1.    Riigikogus on liiga palju vihkamist ja teineteise mittekuulamist. Seda saab parandada vaid ise Riigikogus olles ja eeskuju näidates, ei piisa vaid sõnavõtu sissejuhatamisest kenade sõnadega.

2.    Olles tegutsenud pea kolmkümmend aastat kohaliku omavalituse vallas, peab ta vajalikuks omavalitsuste iseseisvuse tagamist. Seda saab teha vaid majandusliku iseseisvuse – eelarve tulude osa suurendamisega ja suurema otsustusõiguse andmisega kohalikule omavalitsusele eelarve käitlemisel. Pole õige, et 2/3 eelarvest tuleb riigi poolt.

3.    Olnud pikka aega suure linna nn peabürokraat, peab ta väga vajalikuks seaduste selget ja üheselt mõistetavat teksti. Vältima peab vastuolusid erinevate seaduste vahel. 

4.    Olles Narvas vähemusrahvuse esindaja, oskab ta kaitsta ka teiste vähemusrahvuste huve Eesti Vabariigis. Ta tunneb piisavalt kohalike elanike muresid ja soove, et nendega arvestada ja esindada neid Riigikogus. 

5.    Riigikogu on seda efektiivsem, mida rohkem on seal uusi praktilise elu- ja töökogemusega tulijaid. Ants Liimets usub, et rikastab meie vabariigi kõrgeimat riigiorganit oma teadmistega.

© 2024 EKRE