620
ANNIKA VEIDENBERG

Annika Veidenberg – Pajumäe talu ülesehitaja ja maaelu edendaja  

Annika Veidenberg on kasvatanud üles viis poega ja ehitanud üles Pajumäe talu. Pajumäe on edumeelne ökotalu, kus ehitati Eesti esimene külmlaut ja rajati üks esimesi talumeiereisid. Kõik toodetakse kohapeal, saadused tulevad karjamaalt ja põllult. Praegu jätkab üks poegadest talupidamist oma põhitööna, teised aitavad võimaluse piires kaasa.

Kuna lapsed on täiskasvanud ja talupidamist jätkab noorem põlvkond, saab Annika Veidenberg jätkata ja laiendada panustamist ühiskonna heaks. Ta on EKRE Järva- ja Viljandimaa ringkonna juhatuse liige ja Mulgi piirkonna juhatuse aseesimees.

Maaelaniku ja põllumajandusettevõtjana on ta hästi kursis maal elavate inimeste murede ja vajadustega. Ta on Talumeiereide Liidu asutajaliige ning kuulus aastaid liidu juhatusse, samuti oli ta mitu aastat Maakarja Kasvatajate Seltsi juhatuse esimees. 

„Sel ajal puutusin kokku ka seaduste muutmisega. Sain kogemuse, et parim lahendus hästitoimivate seaduste vastuvõtmiseks on kaasata selle valdkonna inimesi, kelle elu need seadused mõjutavad. Kavatsen Riigikogu liikmena seda praktikat jätkata,“ ütleb ta.

Seadused tegeliku eluga paremini sobituma!

Annika Veidenberg on ka MTÜ Seltsiks Sinule asutajaliige. „Alustasime väikese seltskonnaga, eesmärgiks muuta maal elavate eakate elu elamisväärseks. Me soovime, et iga inimene saaks võimalikult kaua elada oma kodus ning seltsilise kaasabil võtta osa ka sotsiaalsest elust. Ettevõtmine arenes edasi ning praeguseks on vabatahtlike seltsiliste tegevus saanud riikliku tellimuse ja kujunenud üleriigiliseks. Sama teemaga tegelen Mulgi vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiu komisjoni liikmena,“ ütleb ta.  

„Minu südameasjaks Riigikogus on tegeliku eluga paremini sobituvad seadused, maaelu edendamine ja kodanikuühiskond.“

© 2024 EKRE