606
ANDRUS TOSS

Andrus Toss: peibutuspartide aeg on möödas, kogukondade esindajad saavad ise oma inimesi esindada

Ettevõtja ja kauaaegne vallavanem Andrus Toss ei ole rahul sellega, mis praegu Eestis toimub. Alutagusel elades on ta aastakümnete jooksul näinud, kuidas Ida-Virumaa hääled lähevad erinevate erakondade tublidele esinumbritele, aga mitte maakonna oma inimestele. Hääled on läinud suures osas kandidaatidele, keda pärast valimisi ei ole rohkem maakonnas nähtud. „Need inimesed ei ole toonud meie maakonna probleemidele lahendusi,“ märgib ta, täheldades et valida tuleks oma maakonna inimesi, kes teavad tegelikke muresid ja seisaksid maakonna huvide eest.

Regionaalpoliitika ja maaelu

Tema südameasi on regionaalpoliitika ja maaelu. Samuti pärandkultuur, kus loodushoid on tagatud tänu kohalikele maaomanikele ja elatustaludele. „Kogukonnad, haridus ja väikeettevõtlus on väga olulised julgeoleku, keele, kultuuri ja jätkusuutlikkuse tagamisel. Riiklikult pandud piirangute ja keeldude korral tuleb saada kohene ja proportsionaalne hüvitis nii, et eraomand ei kannaks kahju. Vastuvõetamatu on ka olukord, kus demokraatlikus riigis elab üle poole kodanikest vaesuses,“ ütleb ta.

Andrus Toss on aastakümnete jooksul korduvalt osalenud maakonna arengukava meeskonna töös ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu töös. Ta omab ülevaadet maakonnast, erinevatest piirkondadest ja sellest, millised kitsaskohad vajavad lahendusi ja arendamist.

Kogenud vallavanem ja MTÜ-de liige

Tänu kaheteistkümnele Tudulinna vallavanemana töötatud aastale on ta hästi kursis, mis on omavalitsuse ülesanded, kohustused ja mida vajavad inimesed. Väikeettevõtjana saab ta aru, kuidas maksud, kõrged aktsiisid ja kõrged energiahinnad kägistavad ettevõtjaid.

Ta on MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoja (LEADER) idee autor ja asutajaliige. See ühing on ellu kutsutud, et aidata ja arendada piirkonna mikro- ja väikeettevõtteid, luua juurde ja säilitada töökohti, ergutada mittetulundusühinguid ja külaseltse. Ühing on alates 2006. aastast toonud piirkonda miljoneid eurosid. Ta on ise aidanud kirjutada üle viiekümne projektitaotluse ettevõtjatele ja ühingutele.

2009. aastal lõi Toss kaasa maa- ja kalandusliidrite ning valdade koostöös loodud MTÜ Peipsimaa Turism (visitpeipsi.com) asutamisel. Selle mittetulundusühinguga on ühendatud neli maakonda ja kaheksa valda, eesmärgiga ühiselt arendada ja turundada.

Maaülikoolist sõjakooli

Andrus Toss läks pärast gümnaasiumi lõpetamist õppima Eesti Maaülikooli agronoomia erialale, aga lõpetas hoopis Eesti Riigikaitse Akadeemia magistrina. See valik viis ta kaheteistkümneks aastaks Eesti Kaitseväkke, kus ta teenis ametikohtadel rühmaülemast pataljoniülemani. Selle aja sisse jäid ka keelekursus Kanadas, ÜRO sõjaline missioon Lähis-Idas ja staabiohvitseride kursus Vilniuse Sõjakoolis. Tal on töökogemus ka maaeluministri nõunikuna. Toss on vabaabielus, kolme lapse isa.

Praegu on Andrus Toss väikeettevõtja ja Alutaguse vallavolikogu liige. EKRE liikmeks astus ta eelmisel aastal. „Ei näinud enam muud võimalust, kui võtta ise vastutus. Tänane Eesti ei ole kahjuks see vabariik, mille eest sai omal ajal võideldud. EKRE näitab nendel valimistel, et ülevalt määratud peibutuspartide aeg on möödas ja kogukondade esindajad saavad ise oma inimesi esindada. Kasutagem seda võimalust,“ ütleb ta.

© 2023 EKRE