602
ANDERO PÕLLU

Andero Põllu: „Eesti kool peab säilima riigi igas nurgas“

Endine kaitseväelane ja praegune õpetaja Andero Põllu on seadnud endale eesmärgiks tuua riigijuhtimisse rohkem läbipaistvust ja rahvuslikkust. Eelkõige seisab ta Eestimaa hariduselu, julgeoleku, äärealade regionaalse arengu, eesti rahva iibe, kultuuri ja keele ning lasterikaste perede toimetuleku eest ning on massimmigratsiooni ja rohepöörde vastu.

„Lähim eesmärk on anda oma panus tänasest kriisiolukorrast väljumisse. Peatada tuleb inflatsioon, energiakandjate hinnatõus ja rahva vaesumine. Lisaks olen oma südameasjaks võtnud hariduselu. Eesti kool peab säilima igas Eestimaa nurgas ning olema nii eestimeelne kui ka eestikeelne, motiveeritud ja haritud õpetajatega,“ ütleb Andero Põllu.

Tunneb nii riigikaitset kui ka hariduselu

Kõrghariduse omandas Andero Põllu Tallinna Ülikoolis, mille lõpetas magistrikraadiga loodus- ja terviseteaduste instituudis kehakultuuri erialal. Tartu Ülikoolis on ta läbinud noorte koolijuhtide järelkasvu koolitamise programmi raames haridusasutuse juhtimise täiendkursuse. 

Põllu oli Eesti Kaitseväe tegevteenistuses 16 aastat. Seal seisis ta Eesti Mereväe koosseisus mereteede ohutuse tagamise eest, puhastades meie territoriaalmerd lõhkekehadest. Viimased kaheksa aastat on ta töötanud õpetajana, mistõttu on tal hea ülevaade hariduselus toimuvast ja probleemkohtadest. Ta tunneb nii väikeste maakoolide, suurte linnakoolide, riigi erikoolide kui ka erakoolide hingeelu. 

Põllu on EKRE esindaja Väike-Maarja vallavolikogus, kus ta kuulub sotsiaalkomisjoni ja revisjonikomisjoni, lisaks on ta EKRE maaelu toimkonna liige. Ta on viie lapse isa ja aktiivselt tegev ka Kaitseliidus.

© 2024 EKRE