652
ALAR LANEMAN

Alar Laneman – Eesti parimaid sõjanduseksperte, kes seisab turvalisema riigi eest

Alar Laneman on praeguses Riigikogus vaieldamatult üks kompetentsemaid riigikaitseeksperte. Koos kolleeg Leo Kunnasega moodustavad nad tandemi, mis võitleb selle eest, et Eesti suudaks kaitsta end vaenlase eest mitte ainult paberil ja poliitikute sõnades, vaid ka tegelikult. 

Alar Laneman on ausastmelt brigaadikindral, kes on lisaks nõukogude aegsele sõjakoolile lõpetanud ka Rootsi Kaitsekolledži Stockholmis ja Kaitseuuringute Kolledži Londonis. 

Peastaabi juht NATO ja EL-iga liitumisel

Kaitseväeteenistusse astus ta kohe selle taasloomise alguses, teenides peamiselt üksuste ja asutuste juhina ja peastaabi ülemana NATO ja EL-iga liitumisel.

Kaitseväeteenistusest lahkumise järel osales Laneman kodumaise kaitsetööstuse alaliidu loomisel, samuti nõustas ta konkreetseid ettevõtteid, millest tuntuim on lahingroboteid tootev MILREM.

Kaitseväeteenistuses ja hiljem reservis sai ta põhjaliku kogemuse riigi toimimisest. Ta mõistis, kui oluline on seista meie rahvuslike huvide eest ja andis oma panuse meie praeguse kaitsemudeli, sh ajateenistuse, säilimisse. 

Kõik need teadmised said väärt täiendust Riigikogus ja selle erinevates komisjonides. Olulisimaks on kujunenud Lanemani töö riigikaitse komisjonis ja julgeolekuasutuste järelevalve komisjonis. Ülioluline oli ka töökogemus siseministrina keerulisel kriisiperioodil.

Tegev Pärnu kohalikus poliitikas

Alar Laneman tegutseb aktiivselt kohalikus poliitikas. Ta osales 2021. aastal edukalt kohalike omavalitsuste valimistel EKRE Pärnu esinumbrina ja töötab praegu Pärnu linnavolikogu ja piirkondliku arengu komisjoni liikmena. 

Ta on alati pidanud väärtusi plaanidest tähtsamaks: „Tahan, et ideoloogiakesksest poliitikategemisest saaks ühine tegevus meie rahva parema elujärje ja kestmise nimel. Meie inimestel peab olema kindlus, et lastel on parem elu, kui oli nende vanematel. Valitsuse edukust saab tõestada eesti rahva jõukuse tõus ja meie rahvaarvu loomulik kasv. Riik on rikas siis, kui on rikas tema rahvas.“

Rahva elujärg kui riigi edukuse mõõdupuu

Laiemalt vaadates tuleb Lanemani sõnul jõuda aega, kus otsuste langetamisel lähtutakse nende mõjust kogu eesti rahva elujärjele tervikuna, ka ääremaal ja saartel. 

„Riik ei ole abstraktne mõiste. Riik on maakonnad, linnad, külad, talud, pered oma konkreetsete vajaduste ja võimalustega. Kuigi otsused tehakse tihti Tallinnas, peab nende kasulik mõju ulatuma iga eesti pere ja inimeseni sõltumata asukohast,” ütleb Laneman. „Praegu tuleb lahendada ka energia hinnatõusu ja suurenenud immigratsiooniga lisandunud probleemid.”

Eesmärgipärane juhtimine

Laneman tahab aidata lahendada turvalisuse ja riigikaitsega seotud küsimusi, eriti neid, mis puudutavad elanikkonna kaitset ja riigikaitse juhtimist. Tema panus Eesti riigikaitse arengu kiirenemisse ja kaasajastamisse on olnud väga oluline. 

Laneman peab oma tugevuseks pikaajalist rahvusvahelist kogemust riigikaitses, usku inimestesse ja eesmärgipõhist juhtimist, ent kõige rohkem oma veendumust sellesse, et eestlased rahvana on väärt kestma oma maal jõukalt ja õnnelikult.

© 2024 EKRE